تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی قاضی آنتب شهر قاضی آنتب اعلام شد.

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی قاضی آنتب شهر قاضی آنتب اعلام شد.

شروع ثبت نام : 01-02-2023 – ( 1401/11/13 )
پایان ثبت نام : 02-06-2023 – ( 1402/03/12 )
تاریخ برگزاری آزمون ترکیه : 08-07-2023 – ( 1402/04/17 ) ساعت 11:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون : ——

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون یوس 2022 کلیک کنید

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب 2022 کلیک کنید

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون یوس 2021 کلیک کنید