انتخاب رشته شماره 37

اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه آفیون کاراحیصار شهر آفیون برای سال تحصیلی 2021-2022
Afyon Karahisar üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı

بازه زمانی انتخاب رشته :

  شروع: 23-08-2021 – ( 1400/06/01 )
  پایان: 27-08-2021 – ( 1400/06/05 )
  اعلام نتایج: 03-09-2021 – ( 1400/06/12 )

  بازه زمانی ثبت نام حضوری

  شروع : 15-09-2021 – ( 1400/06/24 )
  پایان : 17-09-2021 – ( 1400/06/26 )

  اعلام نتایج یدک :20-09-2021 – ( 1400/06/29 )

  بازه زمانی ثبت نام اسامی یدک

  شروع : 23-09-2021 – ( 1400/07/01 )
  پایان : 24-09-2021 – ( 1400/07/02 )

ظرفیت رشته های موجود :

  پزشکی  10 نفر – 37138 لیر
  دندانپزشکی  3 نفر – 13396 لیر
  داروسازی 2 نفر – 13396 لیر
  فیزیوتراپی 5 نفر – 4096 لیر
  فیزیوتراپی شبانه 5 نفر – 4096 لیر
  تغذیه 4 نفر – 4096 لیر
  پرستاری 6 نفر – 4096 لیر
  مدیریت سلامت 4 نفر – 4096 لیر
  مدیریت سلامت شبانه 4 نفر –  4096 لیر

  آزمون های مورد قبول:

  آزمون یوس : حداقل نمره  50/100
  ACT : حداقل نمره 20 از 36
  SAT :  حداقل نمره کل 1100 از 1600 – حداقل نمره ریاضی 550 از 800

پشتیبانی

تحصیل در ترکیه – دانشگاه آفیون کاراحیصار – شهر آفیون