تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی اینونو شهر مالاتیا اعلام شد.

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی اینونو شهر مالاتیا اعلام شد.

شروع ثبت نام: 29-03-2023 – ( 1402/01/09 )
پایان ثبت نام: 12-05-2023 – ( 1402/02/22 )
تاریخ آزمون : 03-06-2023 – ( 1402/03/13 ) ساعت 12:00 بوقت ترکیه
تاریخ جدید آزمون : 12-08-2023 – ( 1402/05/21 )
اعلام نتایج : —-

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون یوس 2022 کلیک کنید

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب رشته 2022 کلیک کنید

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون یوس 2021 کلیک کنید