تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی آبانت عزت بایسال شهر بولو اعلام شد.

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی آبانت عزت بایسال شهر بولو اعلام شد.

شروع ثبت نام: 17-04-2023 – ( 1402/01/28 )
پایان ثبت نام: 15-05-2023 – ( 1402/02/25 )
تمدید ثبت نام : 18-05-2023 – ( 1402/02/28 )
تاریخ آزمون: 21-05-2023 – ( 1402/02/31 ) ساعت 09:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج آزمون: ——

عداد سوالات: 80 سوال
مدت زمان آزمون: 120 دقیقه
نمره منفی: 
زبان آزمون: ترکی- انگلیسی
اعتبار آزمون: 1 سال
مراکز آزمون: آنکارا
هزینه آزمون: 1500

 

برای ثبت نام با شماره 00905523577604 در واتساپ ارتباط برقرار کنید . 

شهریه رشه های مختلف

Birimler 2023-2024 Eğitim Öğretim

yılıUluslararası Öğrenci Harçları

Tıp Fakültesi ₺75.000,00
Diş Hekimliği Fakültesi ₺65.000,00
Mimarlık Fakültesi ₺21.000,00
Mühendislik Fakültesi ₺21.000,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi ₺28.000,00
Ziraat Fakültesi ₺16.800,00
Hukuk Fakültesi ₺35.000,00
Güzel Sanatlar Fakültesi ₺16.000,00
Fen EdebiyatFakültesi Fen Programları ₺16.000,00
Edebiyat ve Sosyal Prog. ₺14.000,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ₺14.000,00
 

 

Eğitim Fakültesi

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

₺17.500,00

İngilizce Öğretmenliği ₺17.500,00
Eğitim Fakültesi Diğer Bölümler ₺14.000,00
 

 

Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

 

 

₺14.000,00

 

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği ₺17.500,00
 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

₺17.500,00
Turizm İşletmeciliği ₺14.000,00
İletişim Fakültesi ₺11.200,00
Yabancı Diller Yüksekokulu ₺17.500,00
Meslek Yüksekokulları ₺8.400,00

متعاقبا اعلام خواهد شد.

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون یوس 2022 کلیک کنید