یوس_2021-41
yös_2021-41
اعلام زمانبندی برگزاری آزمون یوس 2021 دانشگاه نجم الدین اربکان شهر قونیه
أعلنت جامعة نجم الدين اربيكان الواقعة في مدينة قونيا التركية عبر موقعها الرسمي عن موعد امتحان اليوس الخاص بها للعام 2021
Necmettin erbakan Üniversitesi  Yös 2021 sınav takvimi açıklandı
The time of holding the Yos 2021 exam of Necmettin erbakan University in Konya has been announced
Der Zeitpunkt für die Abhaltung der US 2021-Prüfung der Necmettin erbakan University in konya wurde bekannt gegeben

بازه زمانی ثبت نام : 

شروع ثبت نام:  26/04/2021
6 اردیبهشت 1400

پایان ثبت نام:  25/06/2021
4 تیر 1400

صدور برگه های ورود به جلسه:  01/07/2021
10 تیر 1400 به بعد

تاریخ آزمون:  06/07/2021
15 تیر 1400

اعلام نتایج:  ———-

80 سوال – 120 دقیقه
هزینه 250 لیر
اعتبار آزمون 2 سال
زبان آزمون:ترکی-انگلیسی-عربی
مراکز:قونیه-هاتای-ادیرنه-استانبول-آرتوین-وان-ازمیر-قاضی آنتب-شانلی اورفا-بورسا-مرسین-ماردین

شهریه برخی رشته ها در سال 2020:
پزشکی 16896 لیر
دندانپزشکی 11219 لیر
پرستاری 2232 لیر
فیزیوتراپی 2322 لیر
تغذیه 2322 لیر

مهندسی کامپیوتر 3323 لیر
حقوق 2511 لیر
رادیو،تلویزیون و سینما 4183 لیر
اقتصاد 2511 لیر
و…

انتخاب رشته شماره 36

اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه نجم الدین اربکان شهر قونیه برای سال تحصیلی 2021-2022
Konya Necmettin Erbakan üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı

بازه زمانی انتخاب رشته :

شروع ثبت نام : 02-08-2021 – ( 1400/05/11 )
پایان  ثبت نام : 20-08-2021 – ( 1400/05/29 )
اعلام نتایج : 10-09-2021 – ( 1400/06/19 )

آزمون های مورد قبول :

SAT:  حداقل نمره 1000/1600
ACT: حداقل نمره 21/36
یوس 2021 با ضریب 0.9 : حداقل نمره برای پزشکی  دندان 80/100 – سایر رشته ها 50/100
معدل با ضریب 0.7 : حداقل نمره 14/20

ظرفیت و شهریه برخی رشته ها :

پزشکی 19نفر – 27853.50 لیر 
دندانپزشکی 8 نفر  – 13396 لیر
فیزیوتراپی – 3679.50 لیر
پرستاری 13 نفر و 5 نفر – 3679.50 لیر
و…

بازه زمان تکمیل ظرفیت : 

شروع :08-10-2021 – ( 1400/07/16 )
پایان : 10-10-2021 – ( 1400/07/18 )
اعلام نتایج : 15-10-2021 – ( 140/07/23 )

اعلام نتایج یدک : 22-10-2021 – ( 1400/07/30 ) 

آزمون های مورد قبول :

SAT:  حداقل نمره 1000/1600
ACT: حداقل نمره 21/36
یوس 2021 با ضریب 0.9 : حداقل نمره برای پزشکی  دندان 80/100 – سایر رشته ها 50/100
معدل با ضریب 0.7 : حداقل نمره 14/20

ظرفیت ها متعاقبا اعلام خواهد شد.