یوس 2022

آزمون یوس شماره چهل و سه

تاریخ برگزاری آزمون‌‌‌ یوس 2022 دانشگاه دولتی آبانت عزت بایسال شهر بولو اعلام شد.

بازه زمانی ثبت نام

شروع ثبت نام : 30-06-2022 – ( 1401/04/09 )
پایان ثبت نام : 01-07-2022 – ( 1401/04/10 )
اعلام نتایج :—-

تعداد رشته‌های انتخابی: حداکثر 3

برای ثبت نام کلیک کنید

نکته مهم:
Önemli: *Tercih yaparken program ağacında 9. Grup BAİBÜ-ULÖS 2022 ANKARA’daki bölüm/programları tercih yapınız.

حداقل نمرات برای رشته‌های مختلف:

پزشکی بالای 90
دندانپزشکی بالای 85
مهندسی بالای 85
پیراپزشکی 4 ساله بالای 40
و…

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavına (BAİBÜ -ULÖS) Göre;

• Tıp Fakültesi için en az 90/100 puan

• Diş Hekimliği Fakültesi için en az 85/100 puan

• Mühendislik Fakültesi için en az 85/100 puan

• Mimarlık Fakültesi için en az 80/100 puan

• Hukuk Fakültesi için en az 70/100 puan

• Eğitim Fakültesi için en az 70/100 puan

• İletişim Fakültesi için en az 50/100 puan

• Fen Edebiyat Fakültesi için en az 40/100 puan

• Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi için en az 40/100 puan

• Güzel Sanatlar Fakültesi için en az 40/100 puan

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için en az 40/100 puan

• İlahiyat Fakültesi için en az 40/100 puan

• Turizm Fakültesi için en az 40/100 puan

• Sağlık Bilimleri Fakültesi için en az 40/100 puan

• Spor Bilimleri Fakültesi için en az 30/100 puan

• Teknoloji Fakültesi için en az 40/100 puan

• Ziraat Fakültesi için en az 40/100 puan

• Yabancı Diller Yüksekokulu için en az 30/100 puan

• Bolu Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan

• Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan

• Gerede Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan

• Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu için en az 40/100 puan

• Mengen Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan

• Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan

• Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan

• Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu için en az 30/100 puan

Ortaöğretim Not Ortalamasına (OÖNO) Göre;

• Mühendislik Fakültesi için en az 85/100 puan

• Mimarlık Fakültesi için en az 80/100 puan

• Eğitim Fakültesi için en az 70/100 puan

• Hukuk Fakültesi için en az 70/100 puan

• İletişim Fakültesi için en az 50/100 puan

• Fen Edebiyat Fakültesi için en az 50/100 puan

• Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi için en az 50/100 puan

• Güzel Sanatlar Fakültesi için en az 50/100 puan

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için en az 50/100 puan

• İlahiyat Fakültesi için en az 50/100 puan

• Turizm Fakültesi için en az 50/100 puan

• Spor Bilimleri Fakültesi için en az 50/100 puan

• Teknoloji Fakültesi için en az 50/100 puan

• Ziraat Fakültesi için en az 50/100 puan

• Yabancı Diller Yüksekokulu için en az 50/100 puan

• Bolu Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan

• Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan

• Gerede Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan

• Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu için en az 50/100 puan

• Mengen Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan

• Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan

• Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan

• Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu için en az 50/100 puan

تاریخ برگزاری آزمون‌‌‌ یوس 2022 دانشگاه دولتی آبانت عزت بایسال شهر بولو اعلام شد.

شروع ثبت نام : 18-04-2022 – ( 1401/01/29 )
پایان ثبت نام : 01-06-2022 – ( 1401/03/11 )
تاریخ آزمون : 04-06-2022 – ( 1401/03/14 ) ساعت 09:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج :—-
هزینه : 550 لیر

ارتباط برای ثبت نام و پیگیری :
05523577604 

تاریخ برگزاری آزمون‌‌‌ یوس 2022 دانشگاه دولتی آبانت عزت بایسال شهر بولو اعلام شد.

شروع ثبت نام : 10-05-2022 – ( 1401/02/20 )
پایان ثبت نام : 26-05-2022 – ( 1401/03/05 )
تاریخ آزمون : 28-05-2022 – ( 1401/03/07 )
اعلام نتایج :—-
هزینه : 450 لیر

تداخل با آزمون یوس 2022 دانشگاه‌های سلجوق، 9 ایلول، تورگوت اوزال

ارتباط و پیگیری :
intstudent@ibu.edu.tr
03742541000 – 1837

لینک ثبت نام

تاریخ برگزاری آزمون‌‌‌ یوس 2022 دانشگاه دولتی آبانت عزت بایسال شهر بولو اعلام شد.

شروع ثبت نام : 18-04-2022 – ( 1401/01/29 )
پایان ثبت نام : 19-05-2022 – ( 1401/02/29 )
تاریخ آزمون : 22-05-2022 – ( 1401/03/01 )
اعلام نتایج :—-
هزینه : —

ارتباط برای ثبت نام و پیگیری :
05525445991 
istanbulbolu@yandex.com

شهریه رشته‌های مختلف

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (YILLIK) YURTDIŞI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARLARI

Birimler 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Harçları
Tıp Fakültesi ₺50.000,00
Diş Hekimliği Fakültesi ₺45.000,00
Mühendislik Fakültesi ₺15.000,00
Mimarlık Fakültesi ₺15.000,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi ₺20.000,00
Ziraat Fakültesi ₺12.000,00
Hukuk Fakültesi ₺25.000,00
Güzel Sanatlar Fakültesi ₺12.000,00
Fen Edebiyat Fakültesi Fen Programları ₺12.000,00
Edebiyat ve Sosyal Programlar ₺10.000,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ₺10.000,00
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ₺12.500,00
İngilizce Öğretmenliği ₺12.500,00
Eğitim Fakültesi Diğer Bölümler ₺10.000,00
Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi

Spor Bilimleri fakültesi

₺10.000,00
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği ₺12.500,00
Gastronomi ve Mutfak Sanatları ₺12.500,00
Turizm Fakültesi Diğer Bölümler ₺10.000,00
İletişim Fakültesi ₺8.000,00
Yabancı Diller Yüksekokulu ₺12.500,00
Meslek Yüksekokulları ₺6.000,00
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Bilimleri Prog. ₺15.000,00
Fen Bilimleri Prog. ₺15.000,00
Sosyal Bilimleri

Prog.

₺15.000,00
Eğitim Bilimleri

Prog.

₺15.000,00