آغاز پذیرش در دانشگاه‌های خصوصی ترکیه برای رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مهندسی و… .

برای مشاهده شهریه عادی و با بورسیه‌ی هر دانشگاه، برروی کادر مربوطه کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

 

شهریه رشته های مختلف برای سال 2022

PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

PEŞİN ÖDEME İNDİ

میزان تخفیف پرداخت نقدی

DEPOSİTO

پیش پرداخت

Bachelor کارشناسی
Medical School دانشکده پزشکی
Medicine پزشکی 100% English 6 27000$ 21600$    
Pharmacy School دانشکده ی داروسازی
Pharmacy داروسازی 100% English 5 15000$ 12000$    
Faculty of Health Sciences دانشکده علوم درمانی
Nutrition and Dietetics تغذیه و رژیم غذایی 100% Turkish 4 8000$ 4800$    
Nutrition and Dietetics تغذیه و رژیم غذایی 100% English 4 8000$ 4800$    
Nursing پرستاری 100% Turkish 4 8000$ 4800$    
Nursing پرستاری 100% English 4 8000$ 4800$    
Physiotherapy and Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی 100% Turkish 4 7000$ 4200$    
Faculty of Engineering دانشکده مهندسی
Medical Engineering مهندسی پزشکی 100% English 4 12500$ 7500$    
Computer Engineering مهندسی رایانه 100% English 4 12500$ 7500$    
Faculty of Arts and Social Sciences دانشکده علوم و هنر
Molecular Biology and Genetics بیولوژی مولکولی و ژنتیک 100% English 4 12500$ 7500$    
Psychology روانشناسی 100% English 4 8000$ 4800$    
Psychology روانشناسی 100% Turkish 4 8000$ 4800$    
sociology جامعه شناسی 100% English 4 6000$ 3600$    
Associate کاردانی
Vocational School دانشکده فنی و حرفه ای
Culinary تزئین غذا 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Biomedical Device Technology تکنولوژی وسایل زیست پزشکی 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Vocational School of Health Sciences دانشکده فنی و حرفه ای سالمت
Oral and Dental Health بهداشت دهان و دندان 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Operating Room Services خدمات اتاق عمل 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Anesthesia بیهوشی 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Dialysis دیالیز 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Electroneurophysiology الکترونوروفیزیولوژی 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
First and Emergency Aid کمک های اولیه و اورژانس 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Audiometry شنوایی سنجی 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Opticianry بینایی سنجی 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Orthopedic Prostheses and Ortheses پروتزهای ارتوپدی  و ارتز 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Pathology Laboratory Techniques تکنیک های آزمایشگاه پاتولوژی 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Podology
مورفولوژی و فیزیولوژی پا
100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Radiotherapy رادیوتراپی 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Medical Documentation and Secretariat اسناد پزشکی و منشی گری 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Medical Imagining Techniques تکنیک های تصویربرداری پزشکی 100% Turkish 2 3500$ 2100$    
Medical Laboratory Techniques تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی 100% Turkish 2 3500$ 2100$    

شهریه رشته های مختلف برای سال 2022

PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

SANS کارشناسی
Medical school دانشکده ی پزشکی
Medicine پزشکی English 6 25000$  
Dentistry school دانشکده ی دندان پزشکی
Dentistry دندان English 5 20000$  
School of Architecture and Design دانشکده معماری و طراحی
Architecture معماری Turkish 4 7900$  
Interior architecture and Environmental design معماری داخلی و طراحی محیط Turkish 4 7900$  
Industrial design طراحی صنعتی Turkish 4 7900$  
School of engineering and natural sciences دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
Molecular biology and genetics زیست سلولی مولکولی و ژنتیک Turkish 4 7900$  
Software engineering مهندسی نرم افزار Turkish 4 7900$  
Biomedical engineering مهندسی پزشکی Turkish 4 7900$  
Mechatronic engineering مهندسی مکاترونیک Turkish 4 7900$  
Computer engineering مهندسی کامپیوتر Turkish 4 7900$  
Industrial engineering مهندسی صنعتی Turkish 4 7900$  
Energy systems engineering مهندسی سیستم های انرژی Turkish 4 7900$  
Civil engineering مهندسی عمران Turkish 4 7900$  
Electrical and electronics

Engineering

مهندسی الکترونیک Turkish 4 7900$  
Management engineering مهندسی مدیریت Turkish 4 7900$  
Mathematics ریاضیات Turkish 4 7900$  
School of economics, Administrative and Social sciences دانشکده علوم اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی
Business administration مدیریت کسب و کار Turkish 4 7900$  
International trade & Business تجارت بین الملل و کسب وکار Turkish 4 7900$  
International finance بازار بین الملل Turkish 4 7900$  
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

Economics اقتصاد Turkish 4 7900$  
Economics and Finance اقتصاد و بازار Turkish 4 7900$  
Political science & International relations علوم سیاسی و روابط بین الملل Turkish 4 7900$  
Logistic management مدیریت لجستیک Turkish 4 7900$  
Psychology روانشناسی Turkish 4 7900$  
Sociology جامعه شناسی Turkish 4 7900$  
School of Communication دانشکده ارتباطات
Film and Television فیلم و تلویزیون Turkish 4 7900$  
Public Relations and Publicity روابط عمومی Turkish 4 7900$  
Advertising تبلیغات Turkish 4 7900$  
Digital Game Design طراحی بازی های دیجیتال Turkish 4 7900$  
New Media رسانه نو Turkish 4 7900$  
Photography and Video عکاسی و فیلمبرداری 100% English 4 7900$  
Communication and Design ارتباطات و طراحی Turkish 4 7900$  
Cartoon and Animation کارتون و انیمیشن Turkish 4 7900$  
School of Educational Sciences دانشکده علوم آموزشی
English Language Teaching آموزش زبان انگلیسی English 4 5530$  
Preschool Education آموزش پیش دبستانی English 4 5530$  
Computer Education & Instructional Technologies آموزش کامپیوتر و فن  آوری های آموزشی English 4 5530$  
Psychological counseling & Guidance مشاوره و راهنمایی روانشناسی English 4 5530$  
School of Health Sciences دانشکده هنرهای زیبا ، طراحی و معماری
Physiotherapy & Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی English 4 5530$  
Physiotherapy & Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی Turkish 4 5530$  
Nutrition and Dietetics رژیم غذایی و تغذیه English 4 5530$  
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

Nutrition and Dietetics رژیم غذایی و تغذیه Turkish 4 5530$  
Nursing پرستاری Turkish 4 5530$  
School of Law دانشکده حقوق
law حقوق Turkish 4 7900$  
School of Applied Sciences دانشکده علوم کاربردی
Pilotage خلبانی English 4 7900$ +

ساالنه 13500€

 
Gastronomy and Culinary arts گاسترونومی و هنر طراحی غذا Turkish 4 5530$  
ÖNLİSANS کاردانی
School of Health sciences دانشکده علوم بهداشت
First Aid and Emergency Medical Services کمک های اولیه و خدمات اورژانس Turkish 2 3000$  
Medical Documentation and Secreterial اسناد پزشکی و منشی گری Turkish 2 3000$  
Medical Laboratory Techniques تکنیک های آزمایشگاه پزشکی Turkish 2 3000$  
Medical Imaging Techniques تکنیک های تصویربرداری پزشکی Turkish 2 3000$  
Child Development رشد کودک Turkish 2 3000$  
Operating Room Services خدمات اتاق عمل Turkish 2 3000$  
Physiotherapy فیزیوتراپی Turkish 2 3000$  
Radiotherapy رادیوتراپی Turkish 2 3000$  
Audiometry شنوایی سنجی Turkish 2 3000$  
Anesthesia بیهوشی Turkish 2 3000$  
Dialysis دیالیز Turkish 2 3000$  
Opticianry بینایی سنجی Turkish 2 3000$  
Oral and Dental Health سالمت دهان و دندان Turkish 2 3000$  
Dental Prosthetics Technology تکنیک های زیبایی دندان Turkish 2 3000$  
preparation courses دوره های آمادگی
English Preparation آمادگی زبان انگلیسی     5,530 USD-7,900 USD  
Turkish Preparation آمادگی زبان ترکی     300 USD  
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

ksek Lisans فوق لیسانس
School of Social Sciences دانشکده علوم اجتماعی
Management and Information systems مدیریت و سیستم های اطالعاتی Turkish 11 ماه 12000$  
History تاریخ Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Strategic Design and

Management

طراحی استراتژیک و مدیریت English 2 سال 12000$  
Strategic Marketing and Brand Management بازاریابی استراتژیک و مدیریت برند Turkish 11 ماه 12000$  
Sports Management مدیریت ورزش Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Film and Television فیلم و تلویزیون English 2 سال 12000$  
Capital Markets and Finance بازار سرمایه و دانش مالی English 11ماه / 2 سال 12000$  
Global Affairs روابط جهانی English 11ماه / 2 سال 12000$  
Advertising and Brand

Communication Management

تبلیغات و مدیریت ارتباطات

برند

Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Entrepreneurship and Innovation Management سرمایه گذاری و مدیریت نوآوری English 11ماه / 2 سال 12000$  
Financial Economics اقتصاد مالی English 11 ماه 12000$  
Marketing communications and Public Relations ارتباطات بازاریابی و روابط عمومی Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Marketing بازاریابی Turkish 11 ماه 12000$  
Marketing بازاریابی English 11ماه / 2 سال 12000$  
Private Law قانون خصوصی Turkish 2 سال 12000$  
Public Law قانون عمومی Turkish 2 سال 12000$  
Game Design طراحی بازی English 2 سال 12000$  
Accounting and International Reporting حسابداری و اخبار بین الملل Turkish 11 ماه 12000$  
Global Politics and International Relations سیاست جهانی و روابط بین الملل Turkish 11 ماه 12000$  
MBA مدیریت کسب و کار Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
MBA مدیریت کسب و کار English 11ماه / 2 سال 12000$  
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

Human Resources منابع انسانی Turkish 2 سال 12000$  
Philosophy فلسفه Turkish 2 سال 12000$  
School of Natural and Applied sciences دانشکده علوم طبیعی و کاربردی
Industrial Design and Innovation Management طراحی صنعتی و مدیریت نوآوری Turkish 2 سال 12000$  
Industry 4.0 صنعت English 11ماه / 2 سال 12000$  
Engineering Management مدیریت مهندسی English 11 ماه 12000$  
Sound Technologies تکنولوژی های صوتی Turkish 11 ماه 12000$  
Industrial Engineering مهندسی صنعتی English 2 سال 12000$  
Mechatronics Engineering مهندسی مکاترونیک English 11ماه / 2 سال 12000$  
Risk Engineering and Management مهندسی ریسک و مدیریت English 11 ماه 12000$  
Technical Textile منسوجات فنی English 11 ماه 12000$  
Interior Design طراحی داخلی Turkish 2 سال 12000$  
Information Technologies تکنولوژی اطالعات Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Information Technologies تکنولوژی اطالعات English 11ماه / 2 سال 12000$  
Industrial Engineering مهندسی صنعتی English 2 سال 12000$  
Engineering Management مدیریت مهندسی Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Energy Systems Operation and Technologies عملیات و تکنولوژی سیستم های تولید انرژی English 11ماه / 2 سال 12000$  
Electrical and Electrics Engineering مهندسی الکترونیک English 11ماه / 2 سال 12000$  
Cyber Security امنیت سایبری English 11ماه / 2 سال 12000$  
Construction Management مدیریت ساخت و ساز Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Big Data Analytics and Management مدیریت و آنالیز داده های بزرگ English 11ماه / 2 سال 12000$  
Computer Engineering مهندسی کامپیوتر English 11ماه / 2 سال 12000$  
Bioengineering مهندسی زیستی English 2 سال 12000$  
Architecture معماری English 2 سال 12000$  
Architecture معماری Turkish 11 ماه 12000$  
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

School of Educational Sciences دانشکده علوم آموزشی
Guidance and Counseling مشاوره و راهنمایی English 2 سال 12000$  
Guidance and Counseling مشاوره و راهنمایی Turkish 2 سال 12000$  
Gifted and Talented Education آموزش استعداد های درخشان English 2 سال 12000$  
Gifted and Talented Education آموزش استعداد های درخشان Turkish 2 سال 12000$  
Higher Education

Administration

مدیریت آموزش عالی English 2 سال 12000$  
Higher Education Administration مدیریت آموزش عالی Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Early Childhood Education آموزش کودکان English 11ماه / 2 سال 12000$  
Early Childhood Education آموزش کودکان Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Instructional Technologies تکنولوژی های آموزشی Turkish 11ماه 12000$  
Educational Design and Evaluation طراحی و ارزیابی آموزشی English 11ماه / 2 سال 12000$  
Educational Design and Evaluation طراحی و ارزیابی آموزشی Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Educational Technology تکنولوژی های آموزشی English 11ماه / 2 سال 12000$  
Educational Technology تکنولوژی های آموزشی Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Education Administration and planning مدیریت و برنامه ریزی آموزشی Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
English Language Education آموزش زبان انگلیسی Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
School of Health Sciences دانشکده علوم درمانی
Neuroscience علوم اعصاب English 2 سال 12000$  
Social work کار اجتماعی Turkish 11ماه 12000$  
Health Management مدیریت سالمت Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Health Informatic انفورماتیک سالمت Turkish 11ماه / 2 سال 12000$  
Surgical Diseases Nursing پرستاری بیماری های جراحی Turkish 2 سال 12000$  
Chiropractic کایروپراکتیک Turkish 2 سال 12000$  
Physiotherapy and Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی Turkish 2 سال 12000$  
Tissue Engineering and Regenerative Medicine مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی Turkish 2 سال 12000$  
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

Nutrition and Dietetics تغذیه و رژیم غذایی Turkish 2 سال 12000$  
Family counseling مشاوره خانواده Turkish 11ماه/ 2 سال 12000$  
DOKTORA دکترا
School of Social Sciences دانشکده علوم اجتماعی
Economy and Finance اقتصاد و سرمایه English 4 40000$  
Private Law قانون خصوصی Turkish 4 40000$  
Public Law قانون عمومی Turkish 4 40000$  
Cinema and Media Studies سینما و مطالعات رسانه ای English 4 40000$  
Advertising and Public Relations تبلیغات و روابط عمومی Turkish 4 40000$  
Political Science and International Relations علوم سیاسی و روابط بین الملل English 4 40000$  
Business Administration مدیریت کسب و کار English 4 40000$  
School of Natural and Applied Sciences دانشکده علوم طبیعی و کاربردی
Management Engineering مهندسی مدیریت Turkish 4 40000$  
Industrial Engineering مهندسی صنعتی English 4 40000$  
Electrical and Electronics Engineering مهندسی الکترونیک English 4 40000$  
Computer Engineering مهندسی کامپیوتر English 4 40000$  
Architecture and Design معماری و طراحی English 4 40000$  
School of Educational Sciences دانشکده علوم آموزشی
Guidance and counseling مشاوره و راهنمایی Turkish 4 40000$  
Educational Technology تکنولوژی های آموزشی English 4 40000$  
Educational Technology تکنولوژی های آموزشی Turkish 4 40000$  
English Language Education آموزش زبان انگلیسی English 4 40000$  
School of Health Sciences دانشکده علوم درمانی
Neuroscience علوم اعصاب English 4 40000$  
Nursing پرستاری English 4 40000$  
Nursing پرستاری Turkish 4 40000$  
Physiotherapy and

Rehabilitation

فیزیوتراپی و توانبخشی Turkish 4 40000$  

شهریه رشته‌های مختلف برای سال 2022

PROGRAMIN ADI رشته EĞİTİM DİLİ

زبان تحصیل

SÜRE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

LİSANS کارشناسی
Medical School دانشکده پزشکی
Medicine پزشکی 100% English 6 27500$  
Dentistry school دانشکده ی دندان پزشکی
Dentistry دندان پزشکی 100% English 5 27500$  
Pharmacy school  
Pharmacy داروسازی 100% English 5 18500$ 9250$
School of Architecture and Design دانشکده معماری و طراحی
Architecture معماری 100% English 4 7900$ 3950$
Interior architecture and Environmental design معماری داخلی و طراحی محیط 100% English 4 7900$ 3950$
Industrial design طراحی صنعتی 100% English 4 7900$ 3950$
School of Applied Sciences دانشکده علوم کاربردی
Human Resources

Management

مدیریت منابع انسانی 100% English 4 8500$ 4250$
Customs Administration مدیریت مرز و گمرگ 100% English 4 8500$ 4250$
Agribusiness and Management مدیریت و تجارت کشاورزی 100% English 4 8500$ 4250$
Real Estate Development and Management مدیریت و توسعه امالک 100% English 4 8500$ 4250$
Software Development توسعه نرم افزار 100% English 4 8500$ 4250$
Preparatory Foreign Language Program (Term) برنامه مقدماتی زبان خارجی     6000$ 3000$
Preparatory Foreign Language Program (Term – AS) برنامه مقدماتی زبان خارجی     5000$ 2500$
School of economics, Administrative sciences دانشکده علوم اقتصادی، مدیریتی
Public Administration مدیریت عمومی 100% English 4 10500$ 5250$
Political Science and International Relations علوم سیاسی و روابط بین الملل 100% English 4 10500$ 5250$
International Business Management مدیریت تجارت  بین المللی German 4 10500$ 5250$
Business Administration مدیریت کسب و کار 100% English 4 10500$ 5250$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

Economics اقتصاد 100% English 4 10500$ 5250$
Political Science and International Relations علوم سیاسی و روابط بین الملل French 4 10500$ 5250$
School of Art and Sciences دانشکده هنر و علوم
Anthropology آنتروپولوژی 100% English 4 10500$ 5250$
Philosophy فلسفه 100% English 4 10500$ 5250$
Physics فیزیک 100% English 4 10500$ 5250$
Mathematics ریاضی 100% English 4 10500$ 5250$
Psychology روانشناسی 100% English 4 10500$ 5250$
Russian Language and Literature ادبیات و زبان روسی Russian 4 10500$ 5250$
Sociology جامعه شناسی 100% English 4 10500$ 5250$
History تاریخ 100% English 4 10500$ 5250$
Turkish Language and Literature ادبیات و زبان ترکی 100% Turkish 4 10500$ 5250$
English Language and Literature ادبیات و زبان انگلیسی 100% English 4 10500$ 5250$
Translation Studies مطالعات مترجمی 100% English 4 10500$ 5250$
School of Commerce دانشکده تجارت و بازرگانی
Information Security Technology تکنولوژی امنیت اطالعات 100% English 4 10500$ 5250$
Information System and Technology تکنولوژی و سیستم اطالعات 100% English 4 10500$ 5250$
Electronic Trade and

Technology Management

تجارت الکترونیک و مدیریت

تکنولوژی

100% English 4 10500$ 5250$
Tourism Management مدیریت توریسم 100% English 4 10500$ 5250$
International Finance سرمایه بین الملل 100% English 4 10500$ 5250$
International Trade and Management مدیریت و مبادله بین الملل 100% English 4 10500$ 5250$
International Transport Systems سیستم های حمل و نقل بین الملل 100% English 4 10500$ 5250$
Management Information Systems سیستم های اطالعات مدیریت 100% English 4 10500$ 5250$
Logistic Management مدیریت لجستیک 100% English 4 10500$ 5250$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu

ÜCRET

شهریه با بورس

School of Communication دانشکده ارتباطات
Journalism روزنامه نگاری 100% English 4 10500$ 5250$
Visual Communication Design طراحی ارباطات تصویری 100% English 4 10500$ 5250$
Public Relations and Publicity ارتباطات عمومی 100% English 4 10500$ 5250$
Radio, Television and Film

Studies

مطالعات رادیو، تلویزیون و فیلم 100% English 4 10500$ 5250$
Advertising Design and Communication طراحی تبلیغات و ارتباطات 100% English 4 10500$ 5250$
School of Education دانشکده آموزش
Special Education Teaching آموزش استثنایی 100% English 4 8500$ 4250$
Elementary Mathematics Teaching آموزش ریاضی ابتدائی 100% English 4 8500$ 4250$
English Language Teaching آموزش زبان انگلیسی 100% English 4 8500$ 4250$
Computer and Instructional

Technology Education

آموزش کامپیوتر و تکنولوژی

های آموزشی

100% English 4 8500$ 4250$
Guidance and Psychology Consulting راهنمایی و مشاوره روانشناسی 100% English 4 8500$ 4250$
School of Engineering دانشکده مهندسی
Computer Engineering مهندسی کامپیوتر 100% English 4 12500$ 6250$
Biomedical Engineering مهندسی پزشکی 100% English 4 12500$ 6250$
Electrical and Electronics Engineering مهندسی الکترونیک 100% English 4 12500$ 6250$
Industrial Engineering مهندسی صنعتی 100% English 4 12500$ 6250$
Genetics and Bioengineering ژنتیک و مهندسی زیستی 100% English 4 12500$ 6250$
Food Engineering مهندسی غذا 100% English 4 12500$ 6250$
Chemistry Engineering مهندسی شیمی 100% English 4 12500$ 6250$
Mechanical Engineering مهندسی مکانیک 100% English 4 12500$ 6250$
Material Science and Nanotechnology Engineering دانش مواد و مهندسی نانوتکنولوژی 100% English 4 12500$ 6250$
Civil Engineering مهندسی عمران 100% English 4 12500$ 6250$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu

ÜCRET

شهریه با بورس

School of Fine Arts دانشکده هنر های زیبا
Gastronomy and Culinary Arts گاسترونومی و طراحی غذا 100% English 4 11500$ 5750$
Graphic Design طراحی گرافیک 100% English 4 9500$ 4750$
Fashion and Textile Design طراحی مد و پارچه 100% English 4 9500$ 4750$
Plastic Arts and Painting هنر های پالستیکی و نقاشی 100% English 4 9500$ 4750$
Art and Culture Management مدیریت هنر و فرهنگ 100% English 4 9500$ 4750$
Theatre تئاتر 100% English 4 9500$ 4750$
School of Health Sciences دانشکده علوم درمانی
Nursing پرستاری 100% English 4 8500$ 4250$
Nutrition and Dietics تغذیه و رژیم غذایی 100% English 4 8500$ 4250$
Physiotherapy and Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی 100% English 4 8500$ 4250$
School of Law دانشکده حقوق
Law حقوق 30% English 4 14500$ 7250$
School of Architecture دانشکده معماری
Industrial Products Design طراحی محصوالت صنعتی 100% English 4 10500$ 5250$
Interior Architecture معماری داخلی 100% English 4 10500$ 5250$
Urban Design and Landscape Architecture طراحی شهری و معماری چشم انداز 100% English 4 12500$ 6250$
Architecture معماری 100% English 4 12500$ 6250$
Yuksek Lisans فوق لیسانس
Graduate school of Educational Sciences دانشکده علوم آموزشی
Educational Economy and Planning آموزش و برنامه ریزی اقتصادی 100% English 2 12000$ 6000$
Curriculum and Instruction برنامه ریزی تحصیلی 100% English 2 12000$ 6000$
Information Technologies and Social Media Education تکنولوژی های اطالعات و آموزش شبکه های اجتماعی 100% English 2 12000$ 6000$
Guidance and Psychology

Consulting

راهنمایی و مشاوره 100% English 2 12000$ 6000$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

English Language Education آموزش زبان انگلیسی 100% English 2 12000$ 6000$
Educational Administration and Supervision مدیریت آموزشی و نظارت 100% Turkish 2 12000$ 6000$
Curriculum and Instruction (without thesis) برنامه ریزی تحصیلی 100% Turkish 1 12000$ 6000$
Educational Administration and Supervision

(without thesis)

مدیریت آموزشی و نظارت 100% Turkish 1 12000$ 6000$
Guidance and Psychology Consulting

(without thesis)

راهنمایی و مشاوره 100% Turkish 1 12000$ 6000$
English Language Education (without thesis) آموزش زبان انگلیسی 100% English 1 12000$ 6000$
School of Natural and Applied Sciences دانشکده علوم طبیعی و کاربردی
Biomedical Engineering (without thesis) مهندسی پزشکی 100% English 1 12000$ 6000$
Computer Engineering مهندسی کامپیوتر 100% English 2 12000$ 6000$
Industrial and System Engineering مهندسی صنعتی و سیستم ها 100% English 2 12000$ 6000$
Electrical-Electronics Engineering مهندسی الکترونیک 100% English 2 12000$ 6000$
Urban Design and Landscape Architecture

(without thesis)

طراحی شهری و معماری چشم انداز 100% Turkish 1 12000$ 6000$
Mechanical Engineering مهندسی مکانیک 100% English 2 12000$ 6000$
Biomedical Engineering مهندسی پزشکی 100% English 2 12000$ 6000$
Civil Engineering مهندسی عمران 100% English 2 12000$ 6000$
Biotechnology بیوتکنولوژی 100% English 2 12000$ 6000$
Physics فیزیک 100% English 2 12000$ 6000$
Urban Design and Landscape Architecture طراحی شهری و معماری چشم انداز 100% English 2 12000$ 6000$
Chemical Engineering مهندسی شیمی 100% English 2 12000$ 6000$
Data Science (without thesis) علوم داده ها 100% English 1 15000$ 7500$
Materials and Nanotechnology مواد و نانوتکنولوژی 100% English 2 12000$ 6000$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

Materials and Nanotechnology (without thesis) مواد و نانوتکنولوژی 100% English 1 12000$ 6000$
Architecture (without thesis) معماری 100% English 1 12000$ 6000$
Mathematics ریاضیات 100% English 2 12000$ 6000$
Mathematics (without thesis) ریاضیات 100% English 1 12000$ 6000$
Architecture معماری 100% English 2 12000$ 6000$
Sustainable Energy انرژی پایدار 100% English 2 15000$ 7500$
Sustainable Energy (without thesis) انرژی پایدار 100% English 1 12000$ 6000$
Sustainable Built Environment محیط پایدار ساخته شده 100% English 2 15000$ 7500$
Data Science علوم داده ها 100% English 2 15000$ 7500$
School of Health sciences دانشکده علوم درمانی
Oral and Maxillofacial Surgery جراحی دهان و فک و صورت 100% English 2 27500$ 13750$
Dentomaxillofacial Radiology رادیولوژی دندانپزشکی و صورت 100% English 2 20000$ 10000$
Endodontics اندودنتیکس 100% English 2 27500$ 13750$
Oral Implantology ایمپلنتولوژی دهان 100% English 2 27500$ 13750$
Periodontology پریودنتولوژی 100% English 2 27500$ 13750$
Prosthetic Dentistry پروتز دندانپزشکی 100% English 2 27500$ 13750$
Restorative Dentistry دندانپزشکی ترمیمی 100% English 2 27500$ 13750$
Orthodontics ارتودنسی 100% English 2 27500$ 13750$
Health Management in Emergency and Disasters مدیریت بهداشت در موارد اضطراری و بالیا 100% Turkish 2 6500$ 3250$
Nutrition And Dietetics تغذیه و رژیم غذایی 100% English 2 7500$ 3750$
Pharmacoeconomics And Phar- macoepidemiology اقتصاد دارویی و فارماکوپیدمیولوژی 100% English 2 6500$ 3250$
Pharmaceutical Toxicology سم شناسی دارویی 100% English 2 5500$ 2750$
Pharmaceutical Chemistry شیمی دارویی 100% English 2 7500$ 3750$
Phytotheraphy گیاه درمانی 100% English 2 7500$ 3750$
Physiotheraphy And Rehabilitation فیزیوتراپی و توان بخشی 100% English 2 6000$ 3000$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

Nursing پرستاری 100% English 2 6000$ 3000$
Clinical Pharmacy داروسازی بالینی 100% English 2 7500$ 3750$
Cosmetology زیبایی شناسی 100% English 2 7500$ 3750$
Molecular Medicine پزشکی مولکولی 100% English 2 5500$ 2750$
Sports Physiotheraphy فیزیوتراپی ورزشی 100% English 2 6000$ 3000$
Occupational Safety And

Health

ایمنی و بهداشت شغلی 100% Turkish 2 4500$ 2250$
Drug And Cosmetic Production Technologies فناوری های تولید دارو و لوازم آرایشی 100% English 2 7500$ 3750$
Physiology فیزیولوژی 100% English 2 9000$ 4500$
Histology And Embryology بافت شناسی و جنین شناسی 100% Turkish 2 7500$ 3750$
Health Care Management مدیریت مراقبت های بهداشتی 100% English 2 4500$ 2250$
Medical Physics فیزیک پزشکی 100% English 2 7500$ 3750$
Public Health بهداشت عمومی 100% English 2 8000$ 4000$
Pedodontics

(without thesis)

پودودنتیکس 100% English 1 27500$ 13750$
Pharmaceutical Toxicology (without thesis) سم شناسی دارویی 100% English 1 5500$ 2750$
Pharmaceutical Chemistry (without thesis) شیمی دارویی 100% English 1 7500$ 3750$
Phytotheraphy (without thesis) گیاه درمانی 100% English 1 6000$ 3000$
Clinical Pharmacy

(without thesis)

داروسازی بالینی 100% English 1 7500$ 3750$
Cosmetology (without thesis) زیبایی شناسی 100% English 1 7500$ 3750$
Occupational Safety And Health

(without thesis)

ایمنی و بهداشت شغلی 100% Turkish 1 4500$ 2250$
Drug And Cosmetic Production Technologies

(without thesis)

فن آوری های تولید دارو و لوازم آرایشی 100% English 1 7500$ 3750$
Health Care Management

(without thesis)

مدیریت مراقبت های بهداشتی 100% Turkish 1 4500$ 2250$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

Scientific Preparation Fee هزینه آماده سازی علمی 100% English   1000$ 500$
School of Social Sciences دانشکده علوم اجتماعی
General Journalism روزنامه نگاری عمومی 100% English 2 8000$ 4000$
Biological Anthropology آنتروپولوژی زیستی 100% English 2 5000$ 2500$
Philosophy (without thesis) فلسفه 100% English 1 5000$ 2500$
Anthropology آنتروپولوژی 100% English 2 5000$ 2500$
Financial Economy اقتصاد مالی 100% English 2 8000$ 4000$
Cognitive Science علوم شناختی 100% English 2 5000$ 2500$
Financial Economy (without thesis) اقتصاد مالی 100% English 1 8000$ 4000$
Philosophy فلسفه 100% English 2 5000$ 2500$
Economics (without thesis) اقتصاد 100% English 1 8000$ 4000$
Visual Communication Design طراحی ارتباطات بصری 100% English 2 8000$ 4000$
Public Relations and Publicity روابط عمومی و تبلیغات 100% English 2 8000$ 4000$
English Language and Literature آموزش زبان و ادبیات انگلیسی 100% English 2 5000$ 2500$
Business Administration مدیریت کسب و کار 100% English 2 10000$ 5000$
Graphic Design طراحی گرافیک 100% English 2 8000$ 4000$
Economics اقتصاد 100% English 2 8000$ 4000$
Public Relations and Publicity (without thesis) روابط عمومی و تبلیغات 100% English 2 8000$ 4000$
Business (without thesis) کسب و کار 100% English 1 10000$ 5000$
Comparative Literature ادبیات مقایسه ای 100% English 2 5000$ 2500$
Clinical Psychology روانشناسی بالینی 100% English 2 15000$ 7500$
Media and Communication Management

(without thesis)

مدیریت رسانه و ارتباطات 100% English 1 8000$ 4000$
Law حقوق 100% Turkish 2 10000$ 5000$
Law

(without thesis)

حقوق 100% Turkish 1 10000$ 5000$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

Human Resources Management مدیریت منابع انسانی 100% English 2 8000$ 4000$
Human Resources Management (without thesis) مدیریت منابع انسانی 100% English 1 8000$ 4000$
Media and Communication Management مدیریت ارتباطات و رسانه 100% English 2 8000$ 4000$
Accounting and Finance حسابداری و امور مالی 100% English 2 8000$ 4000$
Accounting and Auditing (without thesis) حسابداری و حسابرسی 100% Turkish 1 8000$ 4000$
Plastic Arts and Painting هنر های پالستیکی و نقاشی 100% Turkish 2 8000$ 4000$
Plastic Arts and Painting (without thesis) هنر های پالستیکی و نقاشی 100% Turkish 1 8000$ 4000$
Radio, Television and Cinema رادیو، تلویزیون و سینما 100% English 2 8000$ 4000$
Political Sciences and International Relations علوم سیاسی و روابط بین الملل 100% English 2 8000$ 4000$
History

(without thesis)

تاریخ 100% English 1 5000$ 2500$
International Trade and Logistics مبادالت بین المللی و لجستیک 100% English 2 8000$ 4000$
Executive MBA (without thesis) مدیریت کسب و کار عملی 100% English 1 15000$ 7500$
Radio, Television and Cinema (without thesis) رادیو، تلویزیون و سینما 100% English 1 8000$ 4000$
Art Management مدیریت هنر 100% English 2 8000$ 4000$
Art Management

(without thesis)

مدیریت هنر 100% English 1 8000$ 4000$
International Trade and Logistics

(without thesis)

مبادالت بین المللی و لجستیک 100% English 1 8000$ 4000$
Political Sciences and International Relations (without thesis) علوم سیاسی و روابط بین الملل 100% English 1 8000$ 4000$
International Relations روابط بین الملل French 2 8000$ 4000$
Executive MBA مدیریت کسب و کار عملی 100% English 2 15000$ 7500$
History تاریخ 100% English 2 5000$ 2500$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu

ÜCRET

شهریه با بورس

Local Administration and Governance

(without thesis)

مدیریت و دولت محلی 100% Turkish 1 8000$ 4000$
Animation Design طراحی انیمیشن 100% English 2 8000$ 4000$
Gastronomy and Culinary Arts گاسترونومی و طراحی غذا 100% English 2 15000$ 7500$
Gastronomy and Culinary Arts

(without thesis)

گاسترونومی و طراحی غذا 100% English 2 15000$ 7500$
International Business Management مدیریت کسب و کار بین المللی German 2 8000$ 4000$
International Business Management

(without thesis)

مدیریت کسب و کار بین المللی German 2 8000$ 4000$
Local Administration and Governance مدیریت و دولت محلی 100% Turkish 2 8000$ 4000$
Sociology چجامعه شناسی 100% English 2 5000$ 2500$
Management Information System سیستم های اطالعات مدیریتی 100% English 2 8000$ 4000$
Management Information System

(without thesis)

سیستم های اطالعات مدیریتی 100% English 1 8000$ 4000$
Interaction Design طراحی تعاملی 100% English 2 5000$ 2500$
Institute of ATATÜRK Principles and Revolutionary History انستیتوی اصول آتاتورک و تاریخ انقالب
Atatürk Principles and Revolution History اصول آتاتورک و تاریخ انقالب 100% Turkish 2 4500$ 2250$
Atatürk Principles and Revolution History (without thesis) اصول آتاتورک و تاریخ انقالب 100% Turkish 1 4500$ 2250$
Doktora دکترا
School of Educational Sciences دانشکده علوم آموزشی
English Language Education آموزش زبان انگلیسی 100% English 4 15000$ 7500$
Curriculum and Instruction برنامه تحصیلی و آموزش 100% English 4 15000$ 7500$
English Language Education

(Integrated)

آموزش زبان انگلیسی 100% English 4 23000$ 11500$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu

ÜCRET

شهریه با بورس

School of Natural and Applied Sciences دانشکده علوم طبیعی و کاربردی
Computer Engineering مهندسی کامپیوتر 100% English 4 16000$ 8000$
Biotechnology بیوتکنولوژی 100% English 4 16000$ 8000$
Physics فیزیک 100% English 4 16000$ 8000$
Industrial and Systems

Engineering

مهندسی صنعتی و سیستم ها 100% English 4 16000$ 8000$
Mathematics ریاضیات 100% English 4 20000$ 10000$
Electrical and Electronics Engineering مهندسی الکترونیک 100% English 4 16000$ 8000$
Chemical Engineering مهندسی شیمی 100% English 4 16000$ 8000$
Mechanical Engineering مهندسی مکانیک 100% English 4 16000$ 8000$
Materials and Nanotechnology مواد و نانوتکنولوژی 100% Turkish 4 16000$ 8000$
Architecture معماری 100% English 4 20000$ 10000$
Computer Engineering (Integrated) مهندسی کامپیوتر 100% English 4 20000$ 10000$
Biotechnology (Integrated) بیوتکنولوژی 100% English 4 20000$ 10000$
Physics (Integrated) فیزیک 100% English 4 20000$ 10000$
Industrial and Systems Engineering

(Integrated)

مهندسی صنعتی و سیستم ها 100% English 4 20000$ 10000$
Mathematics (Integrated) ریاضیات 100% English 4 25000$ 12500$
Electrical and Electronics Engineering

(Integrated)

مهندسی الکترونیک 100% English 4 20000$ 10000$
Chemical Engineering (Integrated) مهندسی شیمی 100% English 4 20000$ 10000$
Mechanical Engineering

(Integrated)

مهندسی مکانیک 100% English 4 20000$ 10000$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu

ÜCRET

شهریه با بورس

Materials and Nanotechnology (Integrated) مواد و نانوتکنولوژی 100% Turkish 4 20000$ 10000$
Architecture (Integrated) معماری 100% English 4 25000$ 12500$
School of Health sciences دانشکده علوم درمانی
Oral and Maxillofacial Surgery جراحی دهان و فک و صورت 100% English 4 27500$ 13750$
Dentomaxillofacial Radiology رادیولوژی دندانپزشکی و صورت 100% English 4 21000$ 10500$
Endodontics اندودنتیکس 100% English 4 27500$ 13750$
Pediatric Dentistry دندانپزشکی کودکان 100% English 4 27500$ 13750$
Periodontology پریودنتولوژی 100% English 4 27500$ 13750$
Prosthetic Dentistry پروتز دندانپزشکی 100% English 4 27500$ 13750$
Restorative Dentistry دندانپزشکی ترمیمی 100% English 4 27500$ 13750$
Orthodontics ارتودنسی 100% English 4 27500$ 13750$
Pharmacognosy فارماکوگنوزی 100% English 4 10000$ 5000$
Pharmacology فارماکولوژی 100% English 4 10000$ 5000$
Pharmaceutical Toxicology سم شناسی دارویی 100% English 4 10000$ 5000$
Pharmaceutical Chemistry شیمی دارویی 100% English 4 10000$ 5000$
Molecular Medicine پزشکی مولکولی 100% English 4 10000$ 5000$
Physiopathology فیزیوپاتولوژی 100% Turkish 4 10000$ 5000$
Physiology فیزیولوژی 100% English 4 10000$ 5000$
Neuroscience عصب شناسی 100% English 4 10000$ 5000$
Histology And Embryology بافت شناسی و جنین شناسی 100% Turkish 4 10000$ 5000$
School of Social Sciences دانشکده علوم اجتماعی
Anthropology انسان شناسی 100% English 4 8000$ 4000$
Philosophy فلسفه 100% English 4 8000$ 4000$
Financial Economics اقتصاد مالی 100% English 4 12000$ 6000$
Graphic Design طراحی گرافیک 100% Turkish 4 10000$ 5000$
Law حقوق 100% Turkish 4 12000$ 6000$
Economics اقتصاد 100% English 4 12000$ 6000$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu

ÜCRET

شهریه با بورس

English Literature ادبیات انگلیسی 100% English 4 8000$ 4000$
Business Administration مدیریت بازرگانی 100% English 4 12000$ 6000$
Media Studies مطالعات رسانه 100% English 4 10000$ 5000$
Political Science and International Relations علوم سیاسی و روابط بین الملل 100% English 4 12000$ 6000$
History تاریخ 100% Turkish 4 8000$ 4000$
International Trade and Logistics Management تجارت بین الملل و مدیریت لجستیک 100% English 4 10000$ 5000$
Modern Turkish Literature ادبیات مدرن ترکی 100% Turkish 4 8000$ 4000$
Plastic Arts and Painting هنرهای پالستیک و نقاشی 100% Turkish 4 10000$ 5000$
Financial Economics (Integrated) اقتصاد مالی 100% English 4 15000$ 7500$
Economics اقتصاد 100% English 4 15000$ 7500$
Law حقوق 100% Turkish 4 15000$ 7500$
Political Science and International Relations علوم سیاسی و روابط بین الملل 100% English 4 15000$ 7500$
Philosophy فلسفه 100% English 4 12000$ 6000$
Ön Lisans کاردانی
Vocational School دانشکده فنی و حرفه ای
Automative Technology فناوری اتوماتیک 30% German 2 5000$ 2500$
Electronics Technology فناوری خودروسازی 30% German 2 5000$ 2500$
Internet and Network Technologies تکنولوژی اینترنت و شبکه 30% German 2 5000$ 2500$
Mechatronics فن آوری مکاترونیک 30% German 2 5000$ 2500$
Preparatory Foreign Language Program (Term) برنامه مقدماتی زبان خارجی 30% German 2 4000$ 2000$

شهریه رشته‌های مختلف برای سال 2022

PROGRAMIN ADI رشته EĞİTİM DİLİ

زبان تحصیل

SÜRE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

میزان تخفیف پرداخت نقدی

DEPOSİTO

پیش پرداخت

Bachelor کارشناسی
Medical School دانشکده پزشکی
Medicine پزشکی 100% English 6 35000$ 10% Scholarship 26775$

20% Scholarship 23800$

30% Scholarship 20825$

40% Scholarship 17850$

10% Scholarship 24098$

20% Scholarship 21420$

30% Scholarship 18743$

40% Scholarship 16065$

 
Medicine پزشکی 100% Turkish 6 27000$ 10% Scholarship 20665$

20% Scholarship 18360$

30% Scholarship 16065$

40% Scholarship 13770$

10% Scholarship 18590$

20% Scholarship 16524$

30% Scholarship 14459$

40% Scholarship 12393$

 
Dentistry School دانشکده دندانپزشکی
Dentistry دندانپزشکی 100% English 5 28000$ 10% Scholarship 21420$

20% Scholarship 19040$

30% Scholarship 16660$

40% Scholarship 14280$

10% Scholarship 19728$

20% Scholarship 17136$

30% Scholarship 14994$

40% Scholarship 12852$

 
Dentistry دندانپزشکی 100% Turkish 5 25000$ 10% Scholarship 19125$

20% Scholarship 17000$

30% Scholarship 14875$

40% Scholarship 12750$

10% Scholarship 17213$

20% Scholarship 15300$

30% Scholarship 13338$

40% Scholarship 11475$

 
Pharmacy School دانشکده ی داروسازی
Pharmacy داروسازی 100% English 5 16500$ 10% Scholarship 12623$

20% Scholarship 13200$

30% Scholarship 11550$

40% Scholarship 9900$

10% Scholarship 11360$

20% Scholarship 10098$

30% Scholarship 8836$

40% Scholarship 7574$

 
Pharmacy داروسازی 100% Turkish 5 10417$ 6375$    
School of Health Sciences دانشکده علوم درمانی
Nursing پرستاری 100% English 4 6250$ 3825$    
Nursing پرستاری 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
Physiotherapy and Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی 100% English 4 6250$ 3825$    
Physiotherapy and Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
Nutrition and Dietetics تغذیه و رژیم غذایی 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
Health Management مدیریت سالمت 100% English 4 5556$ 3400$    
Health Management مدیریت سالمت 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
Audiology شنوایی شناسی 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
Prosthetics and Orthotics پروتز و ارتز 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
Child Development رشد کودک 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
Midwifery مامایی 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
Ergotherapy ارگوتراپی 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
Social Services خدمات اجتماعی 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
Speech and Language Therapy زبان و گفتار درمانی 100% English 4 5556$ 3400$    
Speech and Language Therapy زبان و گفتار درمانی 100% Turkish 4 5556$ 3400$    
School of Engineering and Natural Sciences دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
Biomedical Engineering مهندسی پزشکی 100% English 4 7000$ 10% Scholarship 5355$

20% Scholarship 4760$

30% Scholarship 4165$

40% Scholarship 3570$

10% Scholarship 4820$

20% Scholarship 4284$

30% Scholarship 3749$

40% Scholarship 3213$

 
PROGRAMIN ADI رشته EĞİTİM DİLİ

زبان تحصیل

SÜRE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

میزان تخفیف پرداخت نقدی

DEPOSİTO

پیش پرداخت

Electrical-Electronic Engineering   100% English 4 6250$ 3825$    
Industrial Engineering   100% English 4 6250$ 3825$    
Computer Engineering   100% English 4 6250$ 3825$    
Civil Engineering   100% English 4 6250$ 3825$    
Civil Engineering   100% Turkish 4 6250$ 3825$    
School of Business دانشکده کسب و کار
Business Administration مدیریت کسب و کار 100% English 4 5500$ 3366$    
Economics and Finance اقتصاد و امور مالی 100% English 4 5500$ 3366$    
International Trade and Finance تجارت بین المللی و امور مالی 100% English 4 5500$ 3366$    
International Trade and Finance تجارت بین المللی و امور مالی 100% Turkish 4 5500$ 3366$    
Management Information Systems سیستم های مدیریت اطالعات 100% English 4 5500$ 3366$    
Management Information Systems سیستم های مدیریت اطالعات 100% Turkish 4 5500$ 3366$    
International Logistic Management مدیریت لجستیک بین المللی 100% English 4 5500$ 3366$    
International Logistic Management مدیریت لجستیک بین المللی 100% Turkish 4 5500$ 3366$    
Human Resources Management مدیریت منابع انسانی 100% English 4 5500$ 3366$    
Banking and Insurance بانکداری و بیمه 100% English 4 5500$ 3366$    
School of Humanities and Social Sciences دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
Psychology روانشناسی 100% English 4 5278$ 3230$    
Psychology روانشناسی 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Political Science and International Relations علوم سیاسی و روابط بین الملل 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Political Science and Public Administration علوم سیاسی و مدیریت دولتی 100% English 4 5278$ 3230$    
Political Science and Public Administration علوم سیاسی و مدیریت دولتی 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
School of Fine, Arts, Design and Architecture دانشکده هنر های زیبا، طراحی و معماری
Architecture معماری 100% English 4 6250$ 3825$    
Architecture معماری 100% Turkish 4 6250$ 3825$    
Industrial Product Design طراحی محصول صنعتی 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Interior Architecture and Environmental Design معماری داخلی و طراحی محیط 100% English 4 6250$ 3825$    
Interior Architecture and Environmental Design معماری داخلی و طراحی محیط 100% Turkish 4 6250$ 3825$    
Visual Communication Design طراحی ارتباطات بصری 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Turkish Music Art Major هنر موسیقی ترکیه 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
PROGRAMIN ADI رشته EĞİTİM DİLİ

زبان تحصیل

SÜRE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

میزان تخفیف پرداخت نقدی

DEPOSİTO

پیش پرداخت

Gastronomy and Culinary Arts هنرهای غذا و آشپزی 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Urban Design and Landscape Architecture طراحی شهری و معماری منظر 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
School of Communication دانشکده ارتباطات
Journalism روزنامه نگاری 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Public Relations and Advertising روابط عمومی و تبلیغات 100% English 4 5278$ 3230$    
Public Relations and Advertising روابط عمومی و تبلیغات 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Media and Visual Arts رسانه و هنرهای تجسمی 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
New Media and Communication رسانه های نوین و ارتباطات 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Radio, Television and Cinema رادیو، تلویزیون و سینما 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
School of Education دانشکده آموزش
Psychological Counseling and Guidance مشاوره و راهنمایی روانشناسی 100% English 4 5278$ 3230$    
Psychological Counseling and Guidance مشاوره و راهنمایی روانشناسی 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
English Teaching آموزش زبان انگلیسی 100% English 4 5278$ 3230$    
Primary Mathematics Teaching تدریس ریاضی ابتدایی 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Special Education Teaching آموزش و پرورش ویژه 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Preschool Teaching آموزش پیش دبستانی 100% Turkish 4 5278$ 3230$    
Health Sciences College کالج علوم درمانی
Nursing پرستاری 100% Turkish 4 5000$ 3060$    
Physiotherapy and Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی 100% Turkish 4 5000$ 3060$    
Nutrition and Dietetics تغذیه و رژیم غذایی 100% English 4 5000$ 3060$    
Health Management مدیریت سالمت 100% Turkish 4 5000$ 3060$    
Health Management مدیریت سالمت 100% Turkish 4 5000$ 3060$    
Audiology شنوایی شناسی 100% Turkish 4 5000$ 3060$    
Child Development رشد کودک 100% Turkish 4 5000$ 3060$    
Midwifery مامایی 100% Turkish 4 5000$ 3060$    
Ergotherapy ارگوتراپی 100% Turkish 4 5000$ 3060$    
Social Services خدمات اجتماعی 100% Turkish 4 5000$ 3060$    
School of Law  
Law حقوق 30% English

70% Turkish

4 9028$ 5525$    

شهریه رشته‌های مختلف برای سال 2022

PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

PEŞİN ÖDEME İNDİ

میزان تخفیف پرداخت نقدی

DEPOSİTO

پیش پرداخت

SANS کارشناسی
Medical School دانشکده پزشکی
Medicine پزشکی 100% Turkish 6 14000$ 13000$ 11700$  
Medicine پزشکی 100% English 6 17000$ 16000$ 14400$  
Dentistry School دانشکده ی دندان پزشکی
Dentistry دندان پزشکی 100% Turkish 5 13000$ 12000$ 10800$  
Dentistry دندان پزشکی 100% English 5 16000$ 15000$ 13500$  
Faculty of Health Sciences دانشکده علوم درمانی
Nutrition and Dietetics تغذیه و رژیم غذایی 100% Turkish 4 3000$ 2700$ 2430$  
Speech and Language Therapy گفتار و زبان درمانی 100% English 4 3500$ 3150$ 2835$  
Speech and Language Therapy گفتار و زبان درمانی 100% Turkish 4 3000$ 2700$ 2430$  
Midwifery مامایی 100% Turkish 4 3000$ 2700$ 2430$  
Ergotherapy ارگوتراپی 100% Turkish 4 3000$ 2700$ 2430$  
Nursing پرستاری 100% Turkish 4 3000$ 2700$ 2430$  
Nursing پرستاری 100% English 4 3500$ 3150$ 2835$  
Physiotherapy and Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی 100% Turkish 4 3000$ 2700$ 2430$  
Faculty of Engineering and Natural Sciences دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
Computer Engineering مهندسی کامپیوتر 100% Turkish 4 3000$ 2700$ 2430$  
Industrial Engineering مهندسی صنعتی 100% English 4 3500$ 3150$ 2835$  
Software Engineering مهندسی نرم افزار 100% English 4 3500$ 3150$ 2835$  
Interior Architecture and Environmental Design معماری داخلی و طراحی محیط 100% Turkish 4 3000$ 2700$ 2430$  
Molecular Biology and Genetics بیولوژی مولکولی و ژنتیک 100% English 4 3500$ 3150$ 2835$  
Faculty of Humanities and Social Sciences دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
English Language and Literature زبان و ادبیات انگلیسی 100% English 4 3500$ 3150$ 2835$  
Translation and Interpreting ترجمه و تفسیر 100% English 4 3500$ 3150$ 2835$  
Psychology روانشناسی 100% Turkish 4 3000$ 2700$ 2430$  
Psychology روانشناسی 100% English 4 3500$ 3150$ 2835$  
Business کسب و کار 100% English 4 3500$ 3150$ 2835$  
ONLİSANS کاردانی
Vocational School دانشکده فنی و حرفه ای
Oral and Dental Health بهداشت دهان و دندان 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  
Operating Room Services خدمات اتاق عمل 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  
Anesthesia بیهوشی 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  
Disinfection, Sterilization, and Antisepsis ضد عفونی و استریلیزاسیون 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  
Dental Prosthesis Technology تکنیک های پروتز دندان 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  
Dialysis دیالیز 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  
Physiotherapy فیزیوتراپی 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  
First and Emergency Aid کمک های اولیه و اورژانس 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  
Optician بینایی سنجی 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  
Medical Imaging Techniques تکنیک های تصویربرداری پزشکی 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  
Medical Laboratory Techniques تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی 100% Turkish 2 2000$ 1800$ 1620$  

شهریه رشته‌های مختلف برای سال 2022

PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

PEŞİN ÖDEME İNDİ

میزان تخفیف پرداخت نقدی

DEPOSİTO

پیش پرداخت

Bachelor کارشناسی
Medical School دانشکده پزشکی
Medicine پزشکی 100% English 6 21600$   20520$ 2500$
Medicine پزشکی 100% Turkish 6 19440$   18468$ 2500$
Dentistry School دانشکده دندانپزشکی
Dentistry دندانپزشکی 100% English 5 18360$   17442$ 2500$
Pharmacy School دانشکده ی داروسازی
Pharmacy داروسازی 100% English 5 11880$   11286$ 2500$
Pharmacy داروسازی 100% Turkish 5 10800$   10260$ 2500$
School of Health Sciences دانشکده علوم درمانی
Nursing پرستاری 100% English 4 4860$   4617$ 1000$
Nursing پرستاری 100% Turkish 4 4860$   4617$ 1000$
Physiotherapy and Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی 100% English 4 4860$   4617$ 1000$
Physiotherapy and Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی 100% Turkish 4 4860$   4617$ 1000$
Nutrition and Dietetics تغذیه و رژیم غذایی 100% Turkish 4 4860$   4617$ 1000$
Audiology شنوایی شناسی 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
Child Development رشد کودک 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
Midwifery مامایی 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
Social work خدمات اجتماعی 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
School of Engineering and Natural Sciences دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
Software Engineering مهندسی نرم افزار 100% English 4 5400$   5130$ 1000$
Software Engineering مهندسی نرم افزار 100% Turkish 4 5400$   5130$ 1000$
Mechanical Engineering مهندسی مکانیک 100% English 4 5400$   5130$ 1000$
Computer Engineering مهندسی کامپیوتر 100% English 4 5400$   5130$ 1000$
Computer Engineering مهندسی کامپیوتر 100% Turkish 4 5400$   5130$ 1000$
Civil Engineering مهندسی عمران 100% English 4 5400$   5130$ 1000$
Electrical-Electronic Engineering مهندسی الکترونیک 100% English 4 5400$   5130$ 1000$
Industrial Engineering مهندسی صنایع 100% English 4 5400$   5130$ 1000$
Biomedical Engineering مهندسی پزشکی 100% English 4 5400$   5130$ 1000$
Bioinformatics and Genetics بیوانفورماتیک و ژنتیک 100% English 4 5400$   5130$ 1000$
School of Fine Arts, Design and Architecture دانشکده هنر های زیبا، طراحی و معماری
Architecture معماری 100% English 4 5400$   5130$ 1000$
Architecture معماری 100% Turkish 4 5400$   5130$ 1000$
Industrial Product Design طراحی محصول صنعتی 100% Turkish 4 4860$   4617$ 1000$
Interior Architecture and Environmental Design معماری داخلی و طراحی محیط 100% Turkish 4 5400$   5130$ 1000$
Gastronomy and Culinary Arts هنرهای غذا و آشپزی 100% Turkish 4 4860$   4617$ 1000$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

PEŞİN ÖDEME İNDİ

میزان تخفیف پرداخت نقدی

DEPOSİTO

پیش پرداخت

Gastronomy and Culinary Arts هنرهای غذا و آشپزی 100% Turkish 4 4860$   4617$ 1000$
Digital Game Design طراحی بازی دیجیتال 100% English 4 4860$   4617$ 1000$
School of Art and Sciences دانشکده علوم و هنر
Psychology روانشناسی 100% English 4 5400$   5130$ 1000$
Psychology روانشناسی 100% Turkish 4 4860$   4617$ 1000$
Molecular Biology and Genetics زیست شناسی مولکولی و ژنتیک 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Sociology جامعه شناسی 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Turkish Language and Literature زبان و ادبیات ترکی 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
English Language and Literature زبان و ادبیات انگلیسی 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Mathematics ریاضیات 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
English Translation and Interpretation ترجمه و تفسیر انگلیسی 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Philosophy فلسفه 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Chemistry علم شیمی 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
Physics فیزیک 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
School of Economics, Administrative and Social Sciences دانشکده علوم اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی
Economy اقتصاد 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Business کسب و کار 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Health Management مدیریت سالمت 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
Political Science and Public Administration علوم سیاسی و مدیریت دولتی 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
International Relations روابط بین المللی 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
International Trade and Business تجارت و بازرگانی بین المللی 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Visual Communication Design طراحی ارتباطات بصری 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
Management Information System سیستم اطالعات مدیریت 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
Management Information System سیستم اطالعات مدیریت 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Public Relations and Advertising روابط عمومی و تبلیغات 100% Turkish 4 4320$   4104$ 1000$
New Media and Communication رسانه های نوین و ارتباطات 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Radio, Television and Cinema رادیو، تلویزیون و سینما 100% English 4 4320$   4104$ 1000$
Associate کاردانی
School of Health Services هنرستان خدمات درمانی
Oral and Dental Health سالمت دهان و دندان 100% Turkish 2 3240$     1000$
Oral and Dental Health سالمت دهان و دندان (شبانه) 100% Turkish 2 3240$     1000$
Operating Room Service خدمات اتاق عمل 100% Turkish 2 3240$     1000$
Anesthesia بیهوشی 100% Turkish 2 3240$     1000$
Anesthesia بیهوشی (شبانه) 100% Turkish 2 3240$     1000$
Child Development رشد کودک 100% Turkish 2 3240$     1000$
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

PEŞİN ÖDEME İNDİ

میزان تخفیف پرداخت نقدی

DEPOSİTO

پیش پرداخت

Dialysis دیالیز 100% Turkish 2 3240$     1000$
Electroneurophysiology الکترونوروفیزیولوژی 100% Turkish 2 3240$     1000$
Pharmacy Services خدمات داروسازی 100% Turkish 2 3240$     1000$
Physiotherapy فیزیوتراپی 100% Turkish 2 3240$     1000$
First And Emergency Assistance کمک های اولیه و اضطراری 100% Turkish 2 3240$     1000$
First And Emergency Assistance کمک های اولیه و اضطراری

(شبانه)

100% Turkish 2 3240$     1000$
Radiotherapy رادیوتراپی 100% Turkish 2 3240$     1000$
Medical Documentation and Secretariat اسناد پزشکی و دبیرخانه 100% Turkish 2 3240$     1000$
Medical Imaging Techniques تکنیک های تصویربرداری پزشکی 100% Turkish 2 3240$     1000$
Medical Imaging Techniques تکنیک های تصویربرداری

پزشکی (شبانه)

100% Turkish 2 3240$     1000$
Medical Laboratory Techniques تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی 100% Turkish 2 3240$     1000$
Opticianry بینایی شناسی 100% Turkish 2 3240$     1000$
Vocational School هنرستان فنی و حرفه ای
Justice عدالت 100% Turkish 2 2592$     1000$
Justice عدالت (شبانه) 100% Turkish 2 2592$     1000$
Cooking آشپزی 100% Turkish 2 2592$     1000$
Cooking آشپزی (شبانه) 100% Turkish 2 2592$     1000$
Civil Aviation Cabin Services خدمات کابین هوانوردی غیرنظامی 100% Turkish 2 2592$     1000$
Civil Aviation Cabin Services خدمات کابین هوانوردی

غیرنظامی (شبانه)

100% Turkish 2 2592$     1000$
Aircraft Technology فناوری هواپیما 100% Turkish 2 2592$     1000$
Computer aided Design and Animation طراحی و انیمیشن به کمک کامپیوتر 100% Turkish 2 2592$     1000$
Food Technology فن آوری تغذیه 100% Turkish 2 2592$     1000$
Computer Programming برنامه نویسی کامپیوتر 100% Turkish 2 2592$     1000$
Computer Programming برنامه نویسی کامپیوتر (شبانه) 100% Turkish 2 2592$     1000$
Automotive Technology فناوری خودروسازی 100% Turkish 2 2592$     1000$
Information Security Technology فناوری امنیت اطالعات 100% Turkish 2 2592$     1000$
Computer Technology فناوری رایانه 100% Turkish 2 2592$     1000$
Master کارشناسی ارشد
Health Science Institute موسسه علوم بهداشتی
Surgical Nursing (with thesis) پرستاری جراحی 100% Turkish 2 5400$      
Surgical Disease Nursing (without thesis) پرستاری بیماری های جراحی 100% Turkish 1 4860$      
PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

PEŞİN ÖDEME İNDİ

میزان تخفیف پرداخت نقدی

DEPOSİTO

پیش پرداخت

Obsterics and Gynecology Nursing (with thesis) زنان و زایمان 100% Turkish 2 5400$      
Obsterics and Gynecology Nursing (without thesis) پرستاری زنان و زایمان 100% Turkish 1 4860$      
Physiotherapy and Rehabilitation (with thesis) فیزیوتراپی و توانبخشی 100% Turkish 2 5400$      
Stem Cell and Tissue Engineering (with thesis) مهندسی سلول های بنیادی و بافت 100% Turkish 2 5400$      
Neural Science (with thesis) علوم اعصاب 100% Turkish 2 5400$      
Cancer Biology and Pharmacology (with thesis) بیولوژی و فارماکولوژی سرطان 100% Turkish 2 5400$      
Medical Biology and Genetics (with thesis) زیست شناسی پزشکی و ژنتیک 100% Turkish 2 5400$      
Speech and Language Therapy (with thesis) گفتار و زبان درمانی 100% Turkish 2 5400$      
Social Sciences Institute موسسه علوم اجتماعی
Business Administration (with thesis) مدیریت کسب و کار 100% Turkish 2 5400$      
Business Administration (without thesis) مدیریت کسب و کار 100% Turkish 1 4860$      
Health Management (with thesis) مدیریت سالمت 100% Turkish 2 5400$      
Health Management (without thesis) مدیریت سالمت 100% Turkish 1 4860$      
Political Science and

International Relations (with thesis)

علوم سیاسی و روابط بین الملل 100% Turkish 2 5400$      
Psychology (with thesis) روانشناسی 100% Turkish 2 4860$      
Psychology (without thesis) روانشناسی 100% Turkish 1 4860$      
PhD دکترا
Health Sciences Institute موسسه علوم بهداشتی
Obsterics and Gynecology Nursing پرستاری زنان و زایمان 100% Turkish 4 10800$      
Pharmaceutical Chemistry شیمی دارویی 100% Turkish 4 10800$      

شهریه رشته‌های مختلف برای سال 2022

طول دوران  تحصیل(سال) شهریه با بورس(دلار) شهریه عادی(دلار) رشته
5 13500 دلار 27000 دندانپزشکی(انگلیسی)
5 11500 دلار 21000 دندانپزشکی(ترکی)
4 2750 5000 طراحی داخلی و محیط(انگلیسی)
4 2250 4500 طراحی داخلی و محیط(ترکی)
4 1950 3500 روابط عمومی و تبلیغات
4 1950 3500 طراحی ارتباطات
4 2250 3500 مدیریت سیستم اطلاعاتی
4 2750 5000 روانشناسی(انگلیسی)
4 2250 4500 روانشناسی(ترکی)
4 2250 4500 غذا و هنر آشپزی
4 1950 4500 آموزش مربیگری
4 2250 4500 پرستاری
4 2250 4500 فیزیوتراپی
4 2250 4500 تغذیه و رژیم غذایی
2 1500 3000 آشپزی
2 1500 3000 خدمات داروخانه
2 1500 3000 فیزیوتراپی
2 1500 3000 سلامت دهان و دندان
2 1500 3000 هوشبری
2 1500 3000 کمک های اولیه و اورژانس
2 1500 3000 تکنیک های تصویربرداری پزشکی
1 1000 1750 دوره آموزش زبان ترکی
1 1500 2000 دوره آمادگی آزمون یوس(به زبان فارسی)

شهریه رشته‌های مختلف برای سال 2022

PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE (YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu ÜCRET

شهریه با بورس

Medicine پزشکی Turkish 6 16000$ 12000$
Medicine پزشکی English 6 16000$  
Dentistry دندان پزشکی Turkish 5 15000$ 11250$
Pharmacy داروسازی Turkish 5 9000$ 6750$
Pharmacy داروسازی English 5 10000$ 7500$
Nutrition and Dietetics تغذیه و رژیم غذایی Turkish 4 5500$ 3500$
Physical Therapy and Rehabilitation فیزیوتراپی و توانبخشی Turkish 4 5500$ 3500$
Nursing پرستاری Turkish 4 3750$ 3250$
Midwifery مامایی Turkish 4 3750$ 3250$
Sports Management مدیریت ورزش Turkish 4 3750$ 3250$
Recreation تفریح  Turkish 4 3750$  
Ön lisans کاردانی
Anesthesia بیهوشی Turkish 2 3500$ 2750$
First and Emergency Aid کمک های اولیه و اورژانس Turkish 2 3500$ 2750$
Pharmacy Services خدمات داروخانه Turkish 2 3500$ 2750$
Medical Laboratory Techniques تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی Turkish 2 3500$ 2750$
Medical Imaging Techniques تکنولوژی های تصویربرداری پزشکی Turkish 2 3500$ 2750$
Operating Room Services  اتاق عمل Turkish 2 3500$ 2750$
Dental Prosthetics Technology پروتز دندان Turkish 2 3500$ 2750$
Oral and Dental Health سلامت دهان و دندان Turkish 2 3500$ 2750$
Medical Promotion and Marketing تبلیغات و بازار یابی پزشکی Turkish 2 3500$ 2750$
Elderly Care مراقبت از سالمندان Turkish 2 3500$ 2750$
Dialysis دیالیز Turkish 2 3500$ 2750$
Yuksek Lisans فوق لیسانس
Analytical chemistry شیمی تجزیه Turkish 2 3000$  
Nutrition and Dietetics تغذیه و رژیم غذایی Turkish 2 3000$  
Pharmaceutical Toxicology سم شناسی دارویی Turkish 2 3000$  
Histology and Embryology بافت شناسی و جنین شناسی Turkish 2 3000$  
Pharmaceutical Research and Development Studies مطالعات تحقیق و توسعه دارویی Turkish 2 3000$  
Medical Microbiology میکروبیولوژی پزشکی Turkish 2 3000$  
Medical Biochemistry بیوشیمی پزشکی Turkish 2 3000$  
Hospital Pharmacy داروخانه بیمارستان Turkish 2 3000$  
Healthcare Management مدیریت بهداشت و درمان Turkish 2 3000$  
Physical therapy and rehabilitation فیزیوتراپی و توان بخشی Turkish 2 3000$  
Traditional and Complementary Medicine طب سنتی و مکمل Turkish 2 3000$  
Doktora دکترا
Traditional and Complementary Medicine طب سنتی و مکمل Turkish 4 6000$  
Obstetrics and Gynecology Nursing پرستاری زنان و زایمان Turkish 4 6000$  
Nutrition and Dietetics تغذیه و رژیم غذایی Turkish 4 6000$  
Medical Biochemistry بیوشیمی پزشکی Turkish 4 6000$  
Medical Microbiology میکروبیولوژی پزشکی Turkish 4 6000$  

شهریه رشته‌های مختلف برای سال 2022

PROGRAMIN ADI رشته EĞİM Dİ

زبان تحصیل

RE

(YIL)

مدت تحصیل

ÖĞRENİM

ÜCRETLERİ

شهریه بدون بورس

Burslu

ÜCRET

شهریه با بورس

PEŞİN ÖDEME İNDİ

میزان تخفیف پرداخت نقدی

DEPOSİTO

پیش پرداخت

SANS کارشناسی
DişHekimliği Fakültesi دانشکده ی دندان پزشکی
Diş hekimliği دندان 100% Turkish 5 15000$ 7500$    
Diş hekimliği دندان 100% English

 

5 16500$ 8250$    
Sağk Bilimleri Fakültesi دانشکده علوم بهداشت
Hemşirelik پرستاری Turkish 4 4000$ 1750$    
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon فیزیوتراپی و توانبخشی Turkish 4 4000$ 1650$    
hendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
Bilgisayar Mühendisliği مهندسی کامپبوتر 100% Turkish 4 4000$ 1750$