انتخاب رشته شماره 32

اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه اردو شهر اردو برای سال تحصیلی 2021-2022
Ordu üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı

بازه زمانی انتخاب رشته :

شروع ثبت نام : 17-07-2021 – ( 1400/04/26 )
پایان ثبت نام : 01-08-2021 – ( 1400/05/10 )
اعلام نتایج : 24-08-2021 – ( 1400/06/02 )

بازه زمانی ثبت نام قطعی :
شروع : 06-09-2021 – ( 1400/06/15 )
پایان : 08-09-2021 – ( 1400/06/17 )

اعلام نتایج یدک : 19-09-2021 – ( 1400/06/19 )

بازه زمانی ثبت نام قطعی اسامی یدک :

شروع : 27-09-2021 – ( 1400/07/05 )
پایان : 29-09-2021 – ( 1400/07/07 )

آزمون های مورد قبول : 

یوس 2020 و 2021 :
حداقل نمره برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی 80/100
حداقل نمره برای سایر رشته ها 40/100

داوطلبان می توانند حداکثر 5 رشته انتخاب کنند .

ظرفیت برخی رشته ها :

پزشکی 10 نفر 
دندانپزشکی 3 نفر 
پرستاری 2 نفر 
مدیریت سلامت 2 نفر 
و…

پشتیبانی

تحصیل در ترکیه – دانشگاه اردو – شهر اردو