تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی یوزونجوییل شهر وان اعلام شد.

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی یوزونجوییل شهر وان اعلام شد.

شروع ثبت نام: 20-03-2023 – ( 1401/12/29 )
پایان ثبت نام: 10-05-2023 – ( 1402/02/20 )
صدور برگه های ورود به جلسه: 24-05-2023 – ( 1402/03/03 )

تاریخ آزمون: 03-06-2023 – ( 1402/03/13 ) ساعت 10:00 بوقت ترکیه
اعلام نتایج : 16
-06-2023 – ( 1402/03/26 )

اعتراض به سوالات آزمون
شروع: 05-06-2023 – ( 1402/03/15 )
پایان: 07-06-2023 – ( 1402/03/17 )
اعلام نتایج اعتراض به سوالات آزمون: 08-06-2023 الی 12-06-203 ( 1402/03/18 الی 1402/03/22 )

اعتراض به نتایج آزمون
شروع: 19-06-2023 – ( 1402/03/29 )
پایان: 21-06-2023 – ( 1402/03/31 )
اعلام نتایج اعتراض به نمرات آزمون: 26-06-2023 ( 1402/04/05 )

تعداد سوالات: 80 سوال
مدت زمان آزمون: 120 دقیقه
نمره منفی: 
زبان آزمون: ترکی- انگلیسی
اعتبار آزمون: 1 سال
مراکز آزمون: وان- آنکارا- استانبول
هزینه آزمون: 700 لیر

Sınav ücreti ödemesi yapılırken açıklama olarak ad, soyad, başvuru sistemine yüklenecek olan yabancı kimlik numarası veya pasaport numarası yazılmalıdır.

Sınav Giriş Ücreti Ödeme Bilgileri :
Banka: VAKIFLAR BANKASI
Şube: VAN ŞUBESİ
IBAN: TR 65 0001 5001 5800 7313 4411 33
Alıcı Adı: YYÜ. Str. Gel. Dai. Başk.
Sınav Giriş Ücreti: 700 TL

بازه زمانی انتخاب رشته

شروع: 03-07-2023 – ( 1402/04/12 )
پایان: 21-07-2023 – ( 1402/04/30 )
اعلام نتایج: 04-08-2023 – ( 1402/05/13 )
بازه زمانی ثبت نام نهایی(حضوری)
شروع: 07-08-2023 – ( 1402/05/16 )
پایان: 08-09-2023 ( 1402/06/17 )

بازه زمانی تکمیل ظرفیت
شروع: 14-09-2023 – ( 1402/06/23 )
پایان: 22-09-2023 – ( 1402/06/31 )
اعلام نتایج: 09-10-2023 – ( 1402/07/17 )
بازه زمانی ثبت نام نهایی(حضوری)
شروع: 10-10-2023 – ( 1402/07/18 )
پایان: 31-10-2023 ( 1402/08/09 )

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون یوس 2022 کلیک کنید

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون یوس 2021 کلیک کنید