تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی استانبول شهر استانبول اعلام شد.

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2023 دانشگاه دولتی استانبول شهر استانبول اعلام شد.

شروع : 09-01-2023 – ( 1401/10/19 )
پایان : 07-04-2023 – ( 1402/01/18 )
تاریخ آزمون : 06-05-2023 – ( 1402/02/16 ) ساعت 15:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج : 23-05-2023 – ( 1402/03/02 )

انتشار سوالات آزمون: 06-05-2023 – ( 1402/02/16 )

اعتراض به سوالات آزمون
شروع : 08-05-2023 – ( 1402/02/18 )
پایان : 12-05-2023 – ( 1402/02/22 )

پاسخ به اعتراضات به سوالات آزمون: 22-05-2023 – ( 1402/02/22 )

اعتراض به نتیجه آزمون
شروع : 24-05-2023 – ( 1402/03/03 )
پایان : 26-05-2023 – ( 1402/03/05 )

پاسخ به اعتراض به نتیجه آزمون:31-05-2023 – ( 1402/03/10 )

هزینه آزمون: 1300 لیر
تعداد سوالات: 80
زبان آزمون:
مدت زمان آزمون: 135 دقیقه
اعتبار آزمون: 1 سال
نمره منفی: دارد

بازه زمانی انتخاب رشته

شروع: 13-07-2023 – ( 1402/04/22 )
پایان: 20-07-2023 – ( 1402/04/29 ) 
اعلام نتایج انتخاب رشته: 27-07-2023 – ( 1402/05/05 )

بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 07-08-2023 – ( 1402/05/16 )
پایان: 11-08-2023 – ( 1402/05/20 )

برای انتخاب رشته کلیک کنید.

حداقل نمره TR-YÖS برای رشته‌های مختلف

FAKÜLTE ADI FAKÜLTE ADI KISALTMALARI
İstanbul Tıp Fakültesi FM

441.67

Diş Hekimliği Fakültesi FD

412.5

Eczacılık Fakültesi FP

412.5

Su Bilimleri Fakültesi FAS

383.34

Mimarlık Fakültesi FA

383.34

Fen Fakültesi FS

383.34

Hukuk Fakültesi FL

412.5

Siyasal Bilgiler Fakültesi FPS

354.17

İktisat Fakültesi FE

383.34

İşletme Fakültesi SB

383.34

İletişim Fakültesi FC

383.34

Edebiyat Fakültesi FLet

354.17

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi STL

354.17

İlahiyat Fakültesi FT

354.17

Hemşirelik Fakültesi SN

441.67

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi FODE

325

ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه استانبول برای سال 2023 در فایل زیر آورده شده است.برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید.

فایل کامل ظرفیت ها

 

شهریه رشته های مختلف این دانشگاه برای سال جدید هنوز اعلام نشده است.

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون  یوس 2022 کلیک کنید

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات  انتخاب رشته 2022 کلیک کنید

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون سال 2022 کلیک کنید.