2022
آزمون یوس شماره یازده

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی جراح پاشا شهر استانبول اعلام شد.

تاریخ برگزاری آزمون یوس 2022 دانشگاه دولتی جراح پاشا شهر استانبول اعلام شد.

شروع ثبت نام: 01-02-2022 – ( 1400/11/12 )
پایان ثبت نام: 10-06-2022 – ( 1401/03/20 ) ساعت 17:00 به وقت ترکیه
تاریخ آزمون: 25-06-2021 – ( 1401/04/04 ) ساعت 14:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج: 06-07-2022 – ( 1401/04/15 )

تاریخ برگزاری آزمون دوم یوس 2022 دانشگاه دولتی جراح پاشا شهر استانبول اعلام شد.

شروع ثبت نام: 21-09-2022 – ( 1401/06/30 )
پایان ثبت نام: 14-10-2022 – ( 1401/07/22 ) ساعت 17:00 به وقت ترکیه
تاریخ آزمون: 30-10-2022 – ( 1401/08/08 ) ساعت 14:00 به وقت ترکیه
اعلام نتایج: —-

جزئیات

مدت زمان: 135 دقیقه
هزینه آزمون: 975 لیر
تعداد سوالات: 80
مراکز آزمون: ——

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون سال 2021 کلیک کنید.