اعلام زمانبندی آزمون‌های یوس 2022 دانشگاه باشکنت آنکارا 

اعلام زمانبندی آزمون‌های یوس 2022 دانشگاه باشکنت آنکارا 

این درحالیست که تاریخ آزمون یوس مرکزی اخیرا منتشر شده است.

آیا این دانشگاه برای فقط رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی با آزمون یوس مرکزی پذیرش خواهد کرد؟
آیا برای سایر رشته‌ها بر طبق آزمون یوس 2022خود باشکنت و یا معدل و SAT پذیرش خواهد کرد؟
سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.

 2022 YÖS SINAVI TARİHLERİ
TARİH

تاریخ

SINAV

آزمون

8.03.2022

1400/12/17

1. YÖS Sınavı

آزمون یوس اول

12.04.2022

1401/01/23

2. YÖS Sınavı

آزمون یوس دوم

10.05.2022

1401/02/20

3. YÖS Sınavı

آزمون یوس سوم

24.05.2022

1401/03/03

4. YÖS Sınavı

آزمون یوس چهارم

07.06.2022

1401/03/17

5. YÖS Sınavı

آزمون یوس پنجم

21.06.2022

1401/03/31

6. YÖS Sınavı

آزمون یوس ششم

14.07.2022

1401/04/23

7. YÖS Sınavı

آزمون یوس هفتم

26.07.2022

1401/05/04

8. YÖS Sınavı

آزمون یوس هشتم

09.08.2022

1401/05/18

9. YÖS Sınavı

آزمون یوس نهم

23.08.2022

1401/06/01

10. YÖS Sınavı

آزمون یوس دهم

06.09.2022

1401/06/15

11. YÖS Sınavı

آزمون یوس یازدهم

20.09.2022

1401/06/29

12. YÖS Sınavı

آزمون یوس دوازدهم

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

لیست شهریه مجددا تغییر کرد.

FAKÜLTE ADI – نام دانشکده EĞİTİM ÜCRETİ
TIP FAKÜLTESİ – دانشکده پزشکی 000 180 TL
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ – دانشکده دندانپزشکی 000 180 TL
ECZACILIK FAKÜLTESİ – دانشکده داروسازی 160 000 TL
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ – دانشکده مهندسی 132000 TL
GSTMF/ MİMARLIK BÖLÜMÜ – معماری 132000 TL
HUKUK FAKÜLTESİ – دانشکده حقوق 132000 TL
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ – دانشکده علوم و ادبیات 126000 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ – دانشکده آموزش 126000 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ – دانشکده اقتصاد و علوم اداری 126000 TL
İLETİŞİM FAKÜLTESİ – دانشکده ارتباطات 126000 TL
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ – دانشکده پیراپزشکی 126000 TL
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ – دانشکده علوم تجاری 126000 TL
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ – دانشکده هنرهای زیبا و طراحی 126000 TL
DEVLET KONSERVATUVARI – موسیقی 108000 TL
ÖN LİSANS PROGRAMLARI – رشته‌ دوساله 82000 TL
İNGİLİZCE HAZIRLIK – دوره آمادگی زبان انگلیسی 110000 TL
TÜRKÇE HAZIRLIK – دوره آمادگی زبان ترکی(تومر) 22000 TL


شهریه رشته های مختلف برای سال تحصیلی 2023-2022 

 FAKÜLTE ADI

EĞİTİM ÜCRETİ
TIP FAKÜLTESİ -دانشکده پزشکی 140000 TL
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ – دانشکده دندانپزشکی 140000 TL
ECZACILIK FAKÜLTESİ – دانشکده داروسازی 120000 TL
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ – دانشکده مهندسی 105000 TL
GSTMF/ MİMARLIK BÖLÜMÜ – معماری 105000 TL
HUKUK FAKÜLTESİ – دانشکده حقوق 105000 TL
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ – دانشکده علوم 98000 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ – دانشکده آموزش 98000 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ – دانشکده اقتصاد 98000 TL
İLETİŞİM FAKÜLTESİ – دانشکده ارتباطات 98000 TL
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ – دانشکده علوم درمانی 98000 TL
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ – دانشکده علوم تجاری 98000 TL
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ – دانشکده هنر و معماری 98000 TL
DEVLET KONSERVATUVARI – موسیقی 84000 TL
ÖN LİSANS PROGRAMLARI – رشته های دوساله 65000 TL
İNGİLİZCE HAZIRLIK – دوره آموزش زبان انگلیسی 86000 TL
TÜRKÇE HAZIRLIK – دوزه آموزش زبان ترکی

 

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد