انتخاب رشته 2023 

بازه زمانی انتخاب رشته سال 2023 برای دانشجویان خارجی دانشگاه عدنان مندرس شهر آیدین اعلام شد .

بازه زمانی انتخاب رشته

پیش ثبت نام
شروع ثبت نام: 05-06-2023 – ( 1402/03/15 )

پایان ثبت نام: 17-07-2023 – ( 1402/04/26 )

آزمون تعیین سطح آنلاین در سایت
شروع: 05-06-2023 – ( 1402/03/15 )
پایان: 14-07-2023 – ( 1402/04/23 )

تکمیل نواقص مدارک
شروع: 05-06-2023 – ( 1402/03/15 )
پایان: 23-07-2023 – ( 1402/05/01 )

تایید پیش ثبت نام از طریق دانشگاه
شروع: 24-07-2023 – ( 1402/05/02 )
پایان: 31-07-2023 – ( 1402/05/09 )

اعلام نمرات نهایی از سمت دانشگاه: 31-07-2023 – ( 1402/05/09 )

انتخاب رشته مرحله اول
شروع: 31-07-2023 – ( 1402/05/09 )
پایان: 06-08-2023 – ( 1402/05/15 )
اعلام نتایج: 11-08-2023 – ( 1402/05/20 )
شروع ثبت نام حضوری: 04-09-2023 – ( 1402/06/13 )
پایان ثبت نام حضوری: 08-09-2023 – ( 1402/06/17 )

انتخاب رشته مرحله دوم
شروع: 12-09-2023 – ( 1402/06/21 )
پایان: 17-09-2023 – ( 1402/06/26 )
اعلام نتایج: 22-09-2023 – ( 1402/06/31 )
شروع ثبت نام حضوری: 02-10-2023 – ( 1402/07/10 )
پایان ثبت نام حضوری: 06-10-2023 – ( 1402/07/14 )

آزمون های مورد قبول

آزمون یوس مزکری ( tr-yös )
آزمون یوس 2023 دانشگاه های دولتی ترکیه
اس ای تی
ای سی تی

ظرفیت و شهریه رشته‌های مختلف

برای سال 2023 هنوز اعلام نشده است و لیست مربوط به سال 2022 می باشد.
پزشکی 30 نفر – 40362 لیر

دندانپزشکی 15 نفر – 17688 لیر
دامپزشکی 15 نفر – 16983 لیر
پرستاری 30 نفر – 7408 لیر
و…

Aydın İktisat Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Ekonometri (Türkçe) 4 5 8.144,00
İktisat (Türkçe) 4 5 8.144,00
Maliye (Türkçe) 4 5 8.144,00
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 30    12.216,00
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İkinci Öğretim-İÖ) 4 30    45.096,00
Diş Hekimliği Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Diş Hekimliği (Türkçe) 5 15 17.688,00
Eğitim Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) 4 10 7.408,00
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) 5 5 7.408,00
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 10    11.112,00
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) 4 15 7.408,00
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) 4 5 7.408,00
Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) 4 5 7.408,00
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) 4 3 7.408,00
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) 4 3 7.408,00
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) 4 3 7.408,00
Resim-iş Öğretmenliği (Türkçe) 4 5 7.408,00
Müzik Öğretmenliği (Türkçe) 4 5 7.408,00
Fen Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Biyoloji (Türkçe) 4 10 7.408,00
Matematik (Türkçe) 4 10 7.408,00
Kimya (Türkçe) 4 15 7.408,00
Fizik (Türkçe) 4 15 7.408,00
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Alman Dili ve Edebiyat (Almanca/Türkçe) 4 10    11.112,00
Arkeoloji (Türkçe) 4 10 7.408,00
Felsefe (Türkçe) 4 10 7.408,00
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca/Türkçe) 4 10    11.112,00
İngiliz Dili ve Edebiyat (İngilizce/Türkçe) 4 15    11.112,00
Psikoloji (Türkçe) 4 25 7.408,00
Sanat Tarihi (Türkçe) 4 10 7.408,00
Sosyoloji (Türkçe) 4 10 7.408,00
Tarih (Türkçe) 4 10 7.408,00
Türk Dili ve Edebiyat (Türkçe) 4 10 7.408,00
Hemşirelik Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Hemşirelik (Türkçe) 4 30 7.408,00
İletişim Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Gazetecilik (Türkçe) 4 15 7.408,00
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) 4 15 7.408,00
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) 4 25 7.408,00
Mühendislik Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 25    20.790,00
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 25    20.790,00
Gıda Mühendisliği (İngilizce) 4 25    20.790,00
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 25    20.790,00
Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 25    20.790,00
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) 4 10 8.144,00
İktisat (Türkçe) 4 10 8.144,00
İşletme (Türkçe) 4 10 8.144,00
Maliye (Türkçe) 4 10 8.144,00
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) 4 10 8.144,00
Uluslararası İlişkiler (Türkçe) 4 25 8.144,00
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) 4 15 8.144,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) 4 25 7.408,00
Çocuk Gelişimi (Türkçe) 4 15 7.408,00
Ebelik (Türkçe) 4 30 7.408,00
Söke İşletme Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Ekonomi (Türkçe) 4 10 8.144,00
İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe) 4 10 8.144,00
Kamu Yönetimi (Türkçe) 4 5 8.144,00
Lojistik Yönetimi (Türkçe) 4 15 8.144,00
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) 4 15 8.144,00
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) 4 10 8.144,00
Tıp Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Tıp (Türkçe) 6 30 40.362,00
Turizm Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Turizm İşletmeciliği (Türkçe) 4 25 7.408,00
Seyahat İşletmeciliği (Türkçe) 4 25 7.408,00
Turizm Rehberliği (Türkçe) 4 25 7.408,00
Veteriner Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Veteriner (Türkçe) 5 15 16.983,00
Ziraat Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Bahçe Bitkileri (Türkçe) 4 5 10.080,00
Bitki Koruma (Türkçe) 4 5 10.080,00
Biyosistem Mühendisliği (Türkçe) 4 5 10.080,00
Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) 4 5 10.080,00
Tarım Ekonomisi (Türkçe) 4 5 10.080,00
Tarımsal Biyoteknoloji (Türkçe) 4 5 10.080,00
Tarla Bitkileri (Türkçe) 4 5 10.080,00
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Türkçe) 4 5 10.080,00
Zootekni (Türkçe) 4 5 10.080,00
Aydın Meslek Yüksekokulu
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) 2 5 4.960,00
Çocuk Gelişimi (Türkçe) 2 5 4.960,00
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) 2 5 4.960,00
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Anestezi (Türkçe) 2 5 4.960,00
Diyaliz (Türkçe) 2 5 4.960,00
Fizyoterapi (Türkçe) 2 10 4.960,00
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) 2 10 4.960,00
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) 2 5 4.960,00
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) 2 10 4.960,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) 2 10 4.960,00
Didim Meslek Yüksekokulu
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Aşçılık (Türkçe) 2 5 4.960,00
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) 2 5 4.960,00
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Türkçe) 2 5 4.960,00
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
İş Sağlığı ve Güvenlik ( Türkçe ) 2 5 4.960,00
Mimari Dekoratif Sanatlar (Türkçe) 2 5 4.960,00
Mimari Restorasyonu (Türkçe) 2 5 4.960,00
Koçarlı Meslek Yüksekokulu
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Organik Tarım 2 5 4.960,00
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 5 4.960,00
Nazilli Meslek Yükseokulu
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Lojistik 2 5 4.960,00
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Evde Hasta Bakımı (Türkçe) 2 5 4.960,00
Yaşlı Bakımı (Türkçe) 2 5 4.960,00
Söke Meslek Yüksekokulu
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Türkçe) 2 5 4.960,00
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Türkçe) 2 5 4.960,00
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) 2 5 4.960,00
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) 2 10 4.960,00
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) 2 10 4.960,00
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Türkçe) 2 10 4.960,00
Spor Bilimleri Fakültesi
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) 4 5 7.408,00
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) 4 5 7.408,00
Rekreasyon (Türkçe) 4 5 7.408,00
Spor Yöneticiliği (Türkçe) 4 5 7.408,00
Devlet Konservatuvarı
Program Adı SÜRE KONTENJAN AÇIKLAMA YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ, 2022-23 AKADEMİK YILI(*)
Piyano (Türkçe) 4 3 25.866,00
Yaylı Çalgılar (Türkçe) 4 3 25.866,00
Geleneksel Türk Müziği (Türkçe) 4 3 25.866,00

هزینه انتحاب رشته

400 لیر

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب رشته سال 2022 کلیک کنید.

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات انتخاب رشته سال 2021 کلیک کنید.