انتخاب رشته 2022
بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه قاضی آنتب شهر قاضی آنتب اعلام شد .

بازه زمانی انتخاب رشته

مرحله اول
شروع ثبت نام: 11-07-2022 – ( 1401/04/20 )
پایان ثبت نام: 31-07-2022 – ( 1401/05/09 )
اعلام نتایج: 08-08-2022 – ( 1401/05/03 )

بازه زمانی ثبت نام حضوری
شروع: 15-08-2022 – ( 1401/05/24 )
پایان: 19-08-2022 – ( 1401/05/28 )

بازه زمانی انتخاب رشته

شروع ثبت نام: 23-08-2022 – ( 1401/06/01 )
پایان ثبت نام: 25-08-2022 – ( 1401/06/03 )
اعلام نتایج: —-

توصیه نامه و انگیزه نامه هم نیاز می باشد.

FAKÜLTE / MYO GAÜNYÖS veya İÜYÖS Puanı
TIP FAKÜLTESİ En az 50
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ En az 50
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ En az 50
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ En az 50
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ En az 50
MİMARLIK FAKÜLTESİ En az 50
HUKUK FAKÜLTESİ En az 40
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ En az 40
EĞİTİM FAKÜLTELERİ En az 40
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ En az 40
İLAHİYAT FAKÜLTESİ En az 40
İLETİŞİM FAKÜLTESİ En az 40
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ En az 40
GAZİANTEP TÜRK MUSIKİSİ DEVLET KONSERVATUARI En az 40
GAZİANTEP TEKNİK/SOSYAL BİLİMLER MYO En az 30
GAZİANTEP SAĞLIK HİZ. MYO En az 30
GAZİANTEP TURİZM ve OTELCİLİK MYO En az 30
DİĞER MESLEK YÜKSEKOKULLARI En az 30

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون سال 2021 کلیک کنید.