انتخاب رشته 2022
بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه آنکارا شهر آنکارا
 اعلام شد .

بازه زمانی انتخاب رشته

مرحله اول
شروع ثبت نام: 12-08-2022 – ( 1401/05/21 )
پایان ثبت نام: 28-08-2022 – ( 1401/06/06 )
اعلام نتایج: —-

بازه زمانی ثبت نام قطعی
شروع: 
پایان: 

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون سال 2021 کلیک کنید.