اطلاعیه‌های یوس 2022


 

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت سال 2023

2023-02-07T19:21:40+03:30
دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت سال 20232023-02-07T19:21:40+03:30

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم سال 2023

2023-01-31T22:11:45+03:30
دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم سال 20232023-01-31T22:11:45+03:30
Go to Top