یوس_2021-3
yös_2021-3

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس 2021 دانشگاه 19 ماییس شهر سامسون.
إعلان موعد عقد امتحان اليس 2021 في 19 مايس بجامعة سامسون

ondokuz mayıs üniversitesi yös 2021 sınav takvimi açıklandı

Announcement of the time of holding the Yus 2021 exam of May 19 University of Samsun

Ankündigung des Zeitpunkts der Abhaltung der Yus 2021-Prüfung am 19. Mai an der Universität von Samsun

Объявление о времени проведения экзамена Юс 2021 19 мая Университет Самсуна

بازه زمانی آزمون یوس 2021 :

شروع ثبت نام:  25/01/2021  
6 بهمن ماه 1399

پایان ثبت نام:  16/04/2021
27 فروردین ماه 1400

تاریخ آزمون:  22/05/2021
یکم خرداد ماه 1400 ساعت 13:00

تمدید تاریخ ثبت نام تا:  25/04/2021
5 اردیبهشت 1400

سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 ماییس

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

هزینه آزمون 400 لیر
80سوال-120دقیقه
اعتبار آزمون 2 سال
نمره منفی ندارد

انتخاب رشته شماره 3

اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه 19 ماییس شهر سامسون برای سال تحصیلی 2021-2022
Ondokuz Mayıs üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı

بازه زمانی انتخاب رشته : 

مرحله یک
شروع انتخاب رشته : 21-06-2021 –  ( 1400/03/31 )

پایان انتخاب رشته : 27-06-2021 – ( 1400/04/06 )
اعلام نتایج : 01-07-2021 – ( 1400/04/10 )
اعلام نتایج یدک  : 13-07-2021 – ( 1400/04/22 )

مرحله دو
شروع انتخاب رشته : 09-08-2021 –  ( 1400/05/18 )
پایان انتخاب رشته : 18-08-2021 – ( 1400/05/27 )
اعلام نتایج : 27-08-2021 – ( 1400/06/05 )
اعلام نتایج یدک  : 14-09-2021 – ( 1400/06/23 )

ظرفیت و شهریه برخی رشته ها برای سال تحصیلی 2022-2021 : 

دندانپزشکی 30 نفر – 23760 لیر
پزشکی ترکی 60 نفر – 28000 لیر

پزشکی انگلیسی 30 نفر – 42000 لیر
معماری 15 نفر – 5500 لیر
پرستاری 30 نفر – 3700 لیر

تغذیه 30 نفر – 3700 لیر
مامایی 25 نفر – 3700 لیر 
دامپزشکی 15 نفر – 7700 لیر
و…

ظرفیت کامل رشته های مختلف : 

KOD FAKÜLTE /YO/MYO PROGRAM ADI ÖGRENİM SÜRESİ KONTENJANLAR
108210841 ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK PR. 4 20
108290236 BAFRA İŞLETME FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE AKTÜERYA BİLİMLERİ PR. 4 20
108290235 ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH PR. 4 15
108210011 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. 5 30
108210029 EĞİTİM FAKÜLTESİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 10
108210047 EĞİTİM FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 10
108210065 EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 10
108210074 EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 10
108210083 EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 15
108210092 EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 10
108210108 EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 30
108210135 EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 10
108290018 EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) 4 10
108210144 EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 15
108211106 EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 15
108210153 EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 4 15
108290027 EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) 4 10
108210162 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 15
108210171 EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 15
108210189 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 4 15
108210895 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ PR. 4 15
108210205 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ PR. 4 12
108210214 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA PR. 4 15
108210692 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE PR. 4 15
108210223 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK PR. 4 10
108210232 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK PR. 4 15
108210241 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA PR. 4 15
108210259 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK PR. 4 15
108211187 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. 4 15
108210268 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ PR. 4 15
108210902 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ PR. 4 15
108210859 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ PR. 4 15
108210277 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH PR. 4 15
108210286 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. 4 15
108290284 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM PR. 4 10
108210947 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI PR. 4 10
108290159 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK PR. (Özel Yetenek) 4 10
108290115 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM PR. (Özel Yetenek) 4 10
108290282 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK VE CAM PR. (Özel Yetenek) 4 10
108210295 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT PR. 4 25
108211063 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE) 4 20
108210798 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 4 20
108210805 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. 4 25
108210974 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PR. 4 25
108210302 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. 4 60
108230342 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. (İÖ) 4 40
108210929 İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK PR. 4 10
108210938 İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. 4 20
108230396 İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (İÖ) 4 5
108211081 İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. 4 15
108210965 MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK PR. 4 15
108290232 MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA PR. 4 15
108210665 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. 4 15
108210311 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 4 10
108210329 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. 4 15
108210823 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. 4 15
108210338 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. 4 15
108210789 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR. 4 15
108210347 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. 4 15
108210877 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. 4 15
108210674 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. 4 15
108210683 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ PR. 4 7
108211115 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK PR. 4 20
108290230 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ PR. 4 7
108211124 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK PR. 4 25
108211133 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK PR. 4 30
108290285 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ PR. 4 15
108290278 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTEZ VE PROTEZ PR. 4 10
108211142 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ PR. 4 20
108211151 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET PR. 4 20
108210365 TIP FAKÜLTESİ TIP PR. 6 60
108210868 TIP FAKÜLTESİ TIP PR. (İNGİLİZCE) 6 30
108210956 TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. 4 15
108211196 TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ PR. 4 20
108210374 VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER PR. 5 15
108290045 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (Özel Yetenek) 4 20
108290063 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (İÖ) (BK.2) (Özel Yetenek) 4 10
108290054 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) 4 20
108290162 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON PR. (Özel Yetenek) 4 20
108290081 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (Özel Yetenek) 4 20
108290099 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (İÖ) (BK.2) (Özel Yetenek) 4 5

بازه زمانی تکمیل ظرفیت دوم :

شروع : 04-10-2021 – ( 1400/07/12 )
پایان : 10-10-2021 – ( 1400/07/18 )
اعلام نتایج : 15-10-2021 – ( 1400/07/23 ) 

ظرفیت باقیمانده برخی رشته ها :

پزشکی انگلیسی 11 نفر
پزشکی ترکی 16 نفر
دندانپزشکی 10 نفر
تغذیه 12 نفر
و…

 برای انتخاب رشته های پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی کسب حداقل نمره 75/100 از آزمون یوس 2021 دانشگاه 19 ماییس اجباری است . 

KOD FAKÜLTE /YO/MYO PROGRAM ADI Kalan Kontenjan
108210841 ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK PR. 12
108290236 BAFRA İŞLETME FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE AKTÜERYA BİLİMLERİ PR. 13
108290235 ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH PR. 11
108210011 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. 10
108210029 EĞİTİM FAKÜLTESİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. 1
108210047 EĞİTİM FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3
108210065 EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 9
108210074 EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 1
108210083 EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3
108210092 EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 6
108210108 EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 8
108210135 EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 1
108290018 EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) 6
108210144 EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 9
108211106 EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PR. 7
108210153 EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3
108290027 EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) 8
108210162 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. 10
108210171 EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. 7
108210189 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. 7
108210895 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ PR. 7
108210205 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ PR. 2
108210214 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA PR. 12
108210692 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE PR. 12
108210223 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK PR. 3
108210232 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK PR. 10
108210241 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA PR. 2
108210259 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK PR. 6
108211187 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. 11
108210268 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ PR. 7
108210902 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ PR. 11
108210859 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ PR. 5
108210277 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH PR. 7
108210286 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. 5
108290284 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM PR. 4
108290159 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK PR. (Özel Yetenek) 6
108290115 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM PR. (Özel Yetenek) 9
108290282 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK VE CAM PR. (Özel Yetenek) 9
108210295 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT PR. 8
108211063 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE) 7
108210798 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 8
108210805 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. 9
108210974 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PR. 7
108210302 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. 34
108230342 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. (İÖ) 26
108210929 İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK PR. 4
108210938 İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. 11
108230396 İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (İÖ) 2
İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM VE TASARIM 5
108211081 İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. 5
108210965 MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK PR. 7
108290232 MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA PR. 6
108210665 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. 4
108210311 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 4
108210329 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. 10
108210823 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. 7
108210338 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. 9
108210789 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR. 3
108210347 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. 8
108210877 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. 5
108210674 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. 9
108210683 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ PR. 5
108211115 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK PR. 12
108290230 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ PR. 2
108211124 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK PR. 7
108211133 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK PR. 13
108290285 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ PR. 6
108290278 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTEZ VE PROTEZ PR. 4
108211142 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ PR. 8
108211151 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET PR. 11
108210365 TIP FAKÜLTESİ TIP PR. 16
108210868 TIP FAKÜLTESİ TIP PR. (İNGİLİZCE) 11
108210956 TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. 3
108211196 TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ PR. 11
108210374 VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER PR. 8
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 7
108290045 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (Özel Yetenek) 6
108290063 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (İÖ) (BK.2) (Özel Yetenek) 7
108290054 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. (Özel Yetenek) 8
108290162 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON PR. (Özel Yetenek) 13
108290081 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (Özel Yetenek) 12
108290099 YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (İÖ) (BK.2) (Özel Yetenek) 4
108210708 ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ PR. 5
108210717 ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA PR. 12
108210726 ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ PR. 4
108211072 ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ PR. 3
108210814 ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ PR. 7
108210753 ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ PR. 11
108210762 ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME PR. 4
108210771 ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ PR. 7
108290283 DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ PR. (Özel Yetenek) 4
DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİKOLOJİ 3
108251017 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 9
108251344 ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR. 9
108251168 ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PR. 9
108250991 ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PR. 7
108251008 ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU POSTA HİZMETLERİ PR. 10
108251195 ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU POSTA HİZMETLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 9
108250452 BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. 9
108251317 BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİ KORUMA PR. 12
108290233 BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. 6
108250894 BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PR. 12
108290279 BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PR. 9
108250901 BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 14
108290161 BAFRA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR. 9
108250982 ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 12
108270995 ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. (İÖ) 18
108250716 ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. 11
108290275 ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PR. 12
108251186 ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR. 19
108250743 ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. 14
108251265 ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK PR. 16
108271021 ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK PR. (İÖ) 20
108250937 HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. 19
108290277 HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK YÖNETİMİ PR. 13
108250928 HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PR. 15
108270844 HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PR. (İÖ) 15
108251432 HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. 15
108251459 HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 20
108250788 HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PR. 10
108250497 HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. 14
108251141 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. 6
108250364 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PR. 7
108251026 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PR. 9
108290286 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ 6
108250946 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PR. 9
108270871 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PR. (İÖ) 12
108251353 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ PR. 10
108251211 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PR. 5
108251035 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. 1
108270889 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. (İÖ) 15
108250407 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. 11
108270668 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. (İÖ) 16
108250858 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. 6
108270977 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. (İÖ) 14
108250831 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. 5
108251044 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI PR. 15
108270898 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI PR. (İÖ) 19
108290276 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ PR. 9
108250346 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. 1
108251247 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 17
108251053 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PR. 7
108251238 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 8
108251123 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PR. 6
108251256 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. 9
108251229 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 23
108250258 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ DEKORATİF SANATLAR PR. 7
108250734 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. 4
108290274 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PR. 12
108250276 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU SERACILIK PR. 12
108250867 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU TARIM MAKİNELERİ PR. 9
108250301 SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. 8
108251441 TERME MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PR. 6
108251326 TERME MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 10
108250522 TERME MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 9
108290234 TERME MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PR. 10
108250752 TERME MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. 8
108250691 TERME MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PR. 7
108250849 VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. 11
108270792 VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (İÖ) 13
108250707 VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PR. 18
108270659 VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (İÖ) 10
108290280 VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKAN TASARIMI PR. 7
108251371 VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 8
108250761 VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. 10
108251202 VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR. 9
108271003 VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR. (İÖ) 10
108251362 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR. 5
108250973 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PR. 7
108250797 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. 6
108251159 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK PR. 5
108251308 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 9
108250955 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA TEKNOLOJİSİ PR. 9
108290231 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PR. 9
108251177 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. 9
108290281 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU SİLAH SANAYİ TEKNİKERLİĞİ PR. 8