انتخاب رشته 2022
بازه زمانی انتخاب رشته سال 2022 برای دانشجویان خارجی دانشگاه آدیامان شهر
آدیامان اعلام شد .

بازه زمانی انتخاب رشته

مرحله اول
شروع ثبت نام: 11-07-2022 – ( 1401/04/20 )
پایان ثبت نام: 24-07-2022 – ( 1401/05/02 )
اعلام نتایج: 29-07-2022 – ( 1401/05/07 )

بازه زمانی ثبت نام قطعی(آنلاین)
شروع: 01-08-2022 – ( 1401/05/10 )
پایان: 05-08-2022 – ( 1401/05/14 )

مرحله دوم
شروع ثبت نام: 08-08-2022 – ( 1401/05/17 )
پایان ثبت نام: 21-08-2022 – ( 1401/05/30 )
اعلام نتایج: 26-08-2022 – ( 1401/06/04 )

بازه زمانی ثبت نام قطعی(آنلاین)
شروع: 29-08-2022 – ( 1401/06/07 )
پایان: 04-09-2022 – ( 1401/06/13 )

مرحله سوم
اعلام نتایج یدک : 05-09-2022 – ( 1401/06/14 )

بازه زمانی ثبت نام قطعی(آنلاین)
شروع: 06-09-2022 – ( 1401/06/15 )
پایان: 11-09-2022 – ( 1401/06/20 )

ظرفیت رشته‌های مختلف

دندانپزشکی 12 نفر
داروسازی 12 نفر
پزشکی 22 نفر
و…

شهریه رشته‌های مختلف

آزمون‌های مورد قبول

یوس 2021 و 2022 دانشگاه‌های استانبول و جراح پاشا

act و sat

برای مشاهده کلیه اطلاعات و جزئیات آزمون سال 2021 کلیک کنید.